[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

Przewody doktorskie
(wg ust. z dn. 18 marca 2011)

Brak rozpatrywanych wniosków

Postępowania zakończone

1. mgr Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk

2. mgr Joanna Hibner

3. mgr Łukasz Musielok

4. mgr Justyna Liro

5. mgr Paweł Krąż

6. mgr Sabina Wójcik

7. mgr Pawłowska-Legwand Aneta

8. mgr Mocior Ewelina

9. dr Maciej Liro

10. mgr Agnieszka Nowak

11. mgr Paweł Kotas

12. mgr Ewa Lubera

13. mgr Magdalena Kubal-Czerwińska

14. mgr Nina Grad

15. mgr Katarzyna Wasak

16. mgr Anita Bernatek

17. mgr Halina Pawlak

18. mgr Łukasz Kowalski

19. mgr Łukasz Mróz

20. mgr Łukasz Stachnik

21. mgr Maciej Huculak

22. mgr Michał Łyp

23. mgr Elżbieta Ziółkowska

24. mgr Krzysztof Płatkiewicz

25. mgr Marzena Kozyra

26. mgr Eliza Płaczkowska

27. mgr inż. Said Nawar

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional