[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Zasady studiów

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2016-06-09

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional