[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Zasady studiów

Akty prawne związane ze studiami w IGiGP

Zasady stacjonarnych studiów geograficznych I i II stopnia w IGiGP UJ
(zasady opublikowane są w katalogu kursów)

Zarządzenie Z-cy Dyrektora IGiGP ds. studenckich dotyczące polityki antyplagiatowej w IGiGP

Zasady odbywania praktyk zawodowych w ramach studiów I stopnia w IGiGP
(zatwierdzone w styczniu 2011 r.)

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ w sprawie określenia szczegółowych warunków i zasad odbywania studiów według indywidualnego planu i programu kształcenia od roku akademickiego 2012/2013

Zarządzenie Dyrektora IGiGP w sprawie prowadzenia prac magisterskich przez adiunktów i starszych wykładowców bez habilitacji

- Regulaminy studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim

- Informacje dotyczące pomocy materialnej oraz stypendiów

- Słownik terminów regulaminowych opracowany przez Samorząd Studentów UJ

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-15

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional