[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2013

Rozwój dolin w ujściowych odcinkach rzek na wyżynach lessowych w Polsce

Rozwój dolin w ujściowych odcinkach rzek na wyżynach lessowych w Polsce

Michno A., 2013, Rozwój dolin w ujściowych odcinkach rzek na wyżynach lessowych w Polsce, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-88-5

Language: Polish

Cena: 35.00 PLN (5% tax included).

pdfElectronic version of the book is aviable (5.45 MB)

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

1.Wstęp  ....7

  1.1. Holoceńskie zmiany środowiska przyrodniczego i ich wpływ na ewolucję dolin ....7

  1.2. Późnovistuliańska i holoceńska ewolucja dolin stan dotychczasowych badań ....9

  1.3. Specyfika obszarów lessowych ....17

  1.4. Cel badań ....18

  1.5. Obszar badań ....19

2. Metody badań  ....23

3. Środowisko przyrodnicze obszaru badań  27

  3.1. Budowa geologiczna ....27

  3.2. Rzeźba terenu ....34

  3.3. Warunki klimatyczne ....49

  3.4. Charakterystyka hydrograficzna obszaru badań ....52

  3.5. Gleby ....53

  3.6. Szata roślinna ....55

4. Charakterystyka osadów budujących dno doliny Szreniawy  ....57

  4.1. Cechy litologiczne osadów ....57

  4.2. Zróżnicowanie litofacjalne osadów w przekrojach poprzecznych i profilu podłużnym dna doliny Szreniawy ....96

5. Charakterystyka osadów budujących dno doliny Rudnika  ....115

  5.1. Cechy litologiczne osadów ....115

  5.2. Zróżnicowanie litofacjalne osadów w przekrojach poprzecznych i profilu podłużnym dna doliny Rudnika ....130

6. Rozwój doliny Szreniawy oraz doliny Rudnika na tle zmian klimatu i działalności człowieka  ....139

  6.1. Zarys rozwoju doliny Szreniawy pod koniec plejstocenu ....140

  6.2. Rozwój doliny Szreniawy w holocenie ....144

  6.3. Rozwój doliny Rudnika w późnym vistulianie i holocenie ....149

7. Lokalne i ponadregionalne uwarunkowania rozwoju doliny Szreniawy i doliny Rudnika  ....155

8. Znaczenie dopływów rzek tranzytowych w ewolucji systemu fluwialnego  ....161

9. Rozwój dolin w ujściowych odcinkach rzek na wyżynach lessowych  ....165

10. Wnioski  ....171

Podziękowania  ....175

Bibliografia  ....177

Development of valleys in the mouth river's reaches of loess uplands in Poland - summary  ....215

Spis rycin  ....219

Spis tabel  ....229

Spis fotografii  ....231

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2018-05-18

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional