[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2011

Polskie Terenowe Stacje Geograficzne

Polskie Terenowe Stacje Geograficzne

Klimek M., Krzemień K. (red.), 2011, Polskie Terenowe Stacje Geograficzne, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-70-0

Language: Polish

Cena: 15.00 PLN (5% tax included).

pdfElectronic version of the book is aviable (6.79 MB)

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień 

 pp. 7

Wprowadzenie

Full text in Polish (240 KB)

Rajmund Skowron 

 pp. 9

Stacja Limnologiczna w Bachotku Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku

Full text in Polish (395 KB)

Jacek Tylkowski 

 pp. 13

Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Białej Górze (wyspa Wolin)

Full text in Polish (475 KB)

Jerzy Jańczyk, Kamil Nowiński 

 pp. 19

Stacja Limnologiczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie

Full text in Polish (473 KB)

Jolanta Czerniawska, Karol Rotnicki 

 pp. 25

StacjaTerenowa Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Czołpinie

Full text in Polish (269 KB)

Piotr Gierszewski 

 pp. 31

Stacja Obserwacyjna Instytutu Gospodarki i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Dobiegniewie

Full text in Polish (313 KB)

Wojciech Froehlich 

 pp. 35

Pracownia Procesów Fluwialnych "Homerka" Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk we Frycowej

Full text in Polish (529 KB)

Mieczysław Banach 

 pp. 41

Stacja Naukowo-Dydaktyczna Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Gaci

Full text in Polish (346 KB)

Anita Bokwa 

 pp. 45

Stacja Naukowo-Badawcza Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Gaiku-Brzezowej k. Dobczyc

Full text in Polish (351 KB)

Jan Rodzik 

 pp. 49

Roztoczańska Stacja Naukowa Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Guciowie

Full text in Polish (336 KB)

Jan R.E. Taylor 

 pp. 53

Stacja Terenowa Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku w Gugnach

Full text in Polish (281 KB)

Adam Kotarba, Zofia Rączkowska 

 pp. 57

Stacja Obserwacyjna Hala Gąsienicowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Full text in Polish (299 KB)

Lech Kaczmarek 

 pp. 61

Stacja Ekologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Jeziorach

Full text in Polish (331 KB)

Andrzej Dunajski, Ryszard Dolatkowski 

 pp. 67

Stacja Ekologiczna "Storczyk", Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w Karpaczu

Full text in Polish (274 KB)

Jacek Piasecki 

 pp. 71

Obserwatorium Nauk o Ziemi przy Jaskini Niedźwiedziej Uniwersytetu Wrocławskiego w Kletnie (Masyw Śnieżnika Kłodzkiego)

Full text in Polish (328 KB)

Marek Kejna 

 pp. 73

Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Koniczynce

Full text in Polish (352 KB)

Katarzyna Piotrowicz, Piotr Pieczara, Zbigniew Ustrnul 

 pp. 79

Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Full text in Polish (435 KB)

Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień 

 pp. 83

Stacja Naukowa Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach k. Bochni

Full text in Polish (459 KB)

Danuta Dobak, Witold Lenart 

 pp. 89

Mazowiecki Ośrodek Geograficzny Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie

Full text in Polish (337 KB)

Jerzy Pereyma 

 pp. 95

Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie

Full text in Polish (206 KB)

Ireneusz Sobota, Marek Grześ 

 pp. 97

Stacja Polarna Kaffioyra Zakładu Kriologii i Badań Polarnych Instytutu Geografii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie

Full text in Polish (264 KB)

Józef Szpikowski, Andrzej Kostrzewski 

 pp. 103

Stacja Geoekologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Storkowie

Full text in Polish (382 KB)

Marek Błaś, Krzysztof Migała 

 pp. 111

Karkonoska Stacja Meteorologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego na Szrenicy

Full text in Polish (235 KB)

Witlod Bochenek, Eugeniusz Gil 

 pp. 113

Stacja Naukowo-Badawcza "Szymbark" Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku

Full text in Polish (327 KB)

Sebastian Sikora, Krzysztof Migała 

 pp. 119

Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu

Full text in Polish (335 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2018-05-18

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional