[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2009

Kozak J., Luc M. (red.), 2009 , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 20., PTFiT, KG PAN, PTiP, PTG, SKP, KG PAU, IGiGP UJ.

Publikacja dostępna na stonach Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji

Language: Polish

Contents

Anna Banaszek, Sebastian Banaszek, Aleksander Żarnowski 

 pp. 15-24

Technologia opracowania rastrowych map turystycznych z danymi opisowymi obiektów

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (830 KB)

Tomasz Biegała, Ryszard Preuss 

 pp. 25-34

Ocena jakości nmpt tworzonego metodą dopasowania cyfrowych zdjęć lotniczych

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (556 KB)

Andrzej Borkowski, Krzysztof Sośnica 

 pp. 35-45

Zastosowanie dyskretnej transformacji falkowej do filtracji danych lotniczego skaningu laserowego

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (579 KB)

Natalia Borowiec 

 pp. 47-56

Generowanie trójwymiarowego modelu budynku na podstawie danych lidarowych

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (488 KB)

Urszula Cisło 

 pp. 57-65

Próba opracowania symboli 3d wybranych obiektów trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznej

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (1.0 MB)

Anna Czechowicz, Regina Tokarczyk 

 pp. 67-79

Lokalizacja punktów pomiarowych w systemie do trójwymiarowego pozycjonowania ciała wybranymi metodami sztucznej inteligencji

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (609 KB)

Michał Dec, Żaneta Kaszta, Karolina Korzeniowska, Adam Podsada, Szymon Sobczyszyn-Żmudź, Anna Wójtowicz, Elżbieta Zimna, Katarzyna Ostapowicz 

 pp. 81-98

Zmiany użytkowania ziemi w trzech gminach karpackich (Niedźwiedź, Szczawnica i Trzciana) w drugiej połowie xx wieku

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (2.6 MB)

Jacek Górski 

 pp. 99-107

Ogólnodostępne mapy powiatów jako środek przekazu informacji o infrastrukturze społecznej

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (688 KB)

Beata Hejmanowska, Ewelina Hnat 

 pp. 109-121

Wielokryterialna analiza lokalizacji zabudowy na przykładzie gminy podegrodzie

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (798 KB)

Beata Hejmanowska, Wojciech Woźniak 

 pp. 122-134

Analiza wpływu liczby mierzonych punktów granicznych działki na dokładność określania jej pola powierzchni

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (492 KB)

Waldemar Izdebski 

 pp. 135-145

Rola PODGIK w funkcjonowaniu krajowej infrastruktury danych przestrzennych

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (1.3 MB)

Joanna Jaroszewicz, Bożena Degórska 

 pp. 147-160

Koncepcja modelu analiz przestrzennych do identyfikacji terenów wyłączonych z zabudowy, na potrzeby studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin miejskich

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (1.2 MB)

Renata Jędryczka 

 pp. 161-171

CityGML w świetle interoperacyjności trójwymiarowych danych geoprzestrzennych

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (985 KB)

Marek Kachnic 

 pp. 173-183

Mapa wiarygodności rozpoznania pierwszego poziomu wodonośnego wykonana na podstawie rankingu studzien w rejonie Unisławia

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (1.5 MB)

Artur Karol Karwel 

 pp. 185-193

Ocena dokładności aerotriangulacji zobrazowań ADS40

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (545 KB)

Michał Kowalczyk 

 pp. 195-202

Badanie możliwości automatycznego dopasowania obrazów o zbliżonych elementach orientacji zewnętrznej

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (504 KB)

Michał Kowalczyk, Piotr Podlasiak, Ryszard Preuss, Dorota Zawieska 

 pp. 203-213

Wspomaganie programowe manualnego pozyskiwania linii strukturalnych dachów dla generowania true ortho

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (659 KB)

Krystian Kozioł 

 pp. 215-226

Zastosowanie wybranych atrybutów nmt w przybliżonym określeniu granic wysokościowych pięter roślinnych na przykładzie nadleśnictwa Piwniczna

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (1.3 MB)

Bartłomiej Kraszewski 

 pp. 227-236

Analiza dokładności podstawowych produktów fotogrametrycznych uzyskanych z zobrazowań pozyskanych trzylinijkową cyfrową lotniczą kamerą ADS40

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (851 KB)

Bogusława Kwoczyńska, Krzysztof Kozik, Karolina Lech 

 pp. 237-246

Zastosowanie zdjęć lotniczych do tworzenia modelu 3D miasta na przykładzie Miechowa

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (708 KB)

Jan Lach, Krystian Kozioł 

 pp. 247-259

Implementacja algorytmów analiz przestrzennych dla dużych zbiorów danych na przykładzie topograficznego indeksu pozycji z wykorzystaniem środowiska matlab

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (989 KB)

Jacek Łubczonek, Marta Włodarczyk 

 pp. 261-274

Tworzenie i aktualizacja map elektronicznych dla żeglugi śródlądowej z wykorzystaniem cyfrowych obrazów teledetekcyjnych

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (846 KB)

Urszula Marmol 

 pp. 275-284

Integracja danych lidarowych i fotogrametrycznych w procesie automatycznego wykrywania obiektów

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (601 KB)

Sławomir Mikrut, Urszula Dużyńska 

 pp. 285-294

Próba rekonstrukcji nieistniejących obiektów architektonicznych na wybranym przykładzie

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (475 KB)

Marek Mróz, Magdalena Mleczko 

 pp. 295-306

Techniczne i formalne aspekty budowy bazy wzorców do teledetekcyjnej kontroli wniosków o płatności obszarowe w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (2.6 MB)

Jan Musiał 

 pp. 307-320

Metodyka oceny stanu środowiska przyrodniczego obszarów prawnie chronionych w Polsce w oparciu o zintegrowane dane teledetekcyjne i klimatyczne

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (485 KB)

Krzysztof Naus 

 pp. 321-331

Google maps, yahoo maps, microsoft virtual earth i google earth jako narzędzia do monitorowaniaruchu statków śledzonych w systemie ais

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (1.1 MB)

Magdalena Niemiec, Grzegorz Jóźków, Andrzej Borkowski 

 pp. 333-342

Monitorowanie zmian ukształtowania powierzchni terenu spowodowanych erozją wodną z wykorzystaniem naziemnego skanowania laserowego

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (652 KB)

Tomasz Pirowski 

 pp. 343-358

Ranking metod integracji obrazów teledetekcyjnych o różnej rozdzielczości - ocena formalna scalenia danych LANDSAT TM i IRS-PAN

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (1.1 MB)

Krystian Pyka 

 pp. 359-366

Mapowanie tonalne obrazów o podwyższonej rozdzielczości radiometrycznej z wykorzystaniem transformacji falkowej

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (219 KB)

Aleksandra Rejowicz, Alina Wróbel, Andrzej Wróbel 

 pp. 367-375

Przestrzenna wizualizacja dobowych zmian rozkładu temperatury na zewnętrznej powierzchni budynku

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (266 KB)

Piotr Sawicki, Sławomir Zwolenik, Sebastian Grabowski 

 pp. 377-386

Rekonstrukcja scen termalnych w autorskim programie vision plus 3D

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (778 KB)

P. Sedo1, R. Diaz, L. Romero, V. Gracia, J.F. Piolle, V. Kerbaol, A. Michail, N. Kitson, N. Pittam, M. Stelmaszczuk 

 pp. 387-396

PEARL - system do zarządzania środowiskiem portowym

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (732 KB)

Robert Szczepanek 

 pp. 397-405

Systemy informacji przestrzennej - wieża babel xxi wieku

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (234 KB)

Mariusz Szymanowski, Maciej Kryza 

 pp. 407-419

Zastosowanie regresji ważonej geograficznie do modelowania miejskiej wyspy ciepła we Wrocławiu

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (573 KB)

Piotr Tompalski 

 pp. 421-431

Naziemny skaning laserowy w inwentaryzacji zieleni miejskiej na przykładzie Plant w Krakowie

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (579 KB)

Artur Warchoł 

 pp. 433-444

Wykorzystanie wskaźnika intensywności odbicia w procesie pozyskiwania sieci drogowej z danych lidarowych

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (1.1 MB)

Piotr Wężyk, Marta Szostak, Piotr Tompalski 

 pp. 445-456

Porównanie dokładności metody "foto" z automatyczną analizą danych lotniczego skaningu laserowego dla celów kontorli dopłat bezpośrednich

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (1.0 MB)

Piotr Wężyk, Elżbieta Wawrzeczko 

 pp. 457-467

Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego w określaniu zwarcia koron drzew na plantach krakowskich

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (493 KB)

Dariusz Ziółkowski, Edyta Woźniak 

 pp. 469-476

Metoda redukcji plamkowania na obrazach radarowych za pomocą dwustopniowego filtru warunkowego

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (393 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2018-07-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional