[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2009

Bokwa A. (red.), 2009 , Prace Geograficzne, z. 122.

Reviewers: dr hab. Krzysztof Fortuniak, dr hab. Marek Nowosad

ISSN 1644-3586

Language: Polish

Cena: 22.05 PLN (5% tax included).

It is still aviable to buy this publication at the Institute of Geography and Spatial Management. You can also buy it via internet.

Contents

Anita Bokwa 

 pp. 7-8

Przedmowa

Full text in Polish (25 KB)

Krzysztof Fortuniak 

 pp. 9-22

Funkcja śladu i obszar źródłowy strumieni turbulencyjnych - podstawy teoretyczne i porównanie wybranych algorytmów na przykładzie Łodzi

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (6.4 MB)

Zbigniew Caputa, Mieczysław Leśniok 

 pp. 23-38

Struktura bilansu promieniowania na obszarach miejskich i wiejskich - system pomiarowy i wybrane wyniki pomiarów na wyżynie śląsko-krakowskiej

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (1.6 MB)

Dorota Matuszko, Jakub Soroka 

 pp. 39-48

Spostrzeżenia dotyczące wpływu zachmurzenia na maksymalne wartości natężenia całkowitego promieniowania słonecznego

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (1.3 MB)

Mateusz Dobek, Leszek Gawrysiak 

 pp. 49-53

Rozkład przestrzenny nasłonecznienia w Lublinie

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (600 KB)

Dorota Matuszko 

 pp. 55-62

Wątpliwości terminologiczne dotyczące promieniowania słonecznego

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (108 KB)

Marcin Rzepa, Bartosz Gromek 

 pp. 63-70

Zmienność roczna współczynnika widoku nieba w centrum Łodzi

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (4.8 MB)

Monika Hajto 

 pp. 71-79

Badanie czasowo-przestrzennej struktury warunków termicznych terenów miejskich i pozamiejskich na podstawie danych satelitarnych

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (1.1 MB)

Jakub Walawender 

 pp. 81-98

Wykorzystanie danych satelitarnych landsat i technik gis w badaniach warunków termicznych miasta (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (5.0 MB)

Anna Nowak 

 pp. 99-110

Analiza miejskiej wyspy ciepła na obszarze Poznania

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (1.8 MB)

Anita Bokwa 

 pp. 111-132

Miejska wyspa ciepła na tle naturalnego zróżnicowania termicznego obszaru położonego we wklęsłej formie terenu (na przykładzie Krakowa)

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (2.6 MB)

Agnieszka Podstawczyńska, Krzysztof Kozak, Hayk Hovhannisyan, Włodzimierz Pawlak 

 pp. 133-146

Zmienność stężenia radonu (222Rn) w powietrzu na tle warunków meteorologicznych na obszarze miejskim i zamiejskim

\"textAbstract (in Polish) \"textAbstract Full text in Polish (10.0 MB)

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2018-07-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional