[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia ludności"

Inne wydawnictwa z 2007 roku

Migracje ludności w miastach Polski południowo-wschodniej okresie transformacji systemowej

Migracje ludności w miastach Polski południowo-wschodniej okresie transformacji systemowej

Warych-Juras A., 2007, Migracje ludności w miastach Polski południowo-wschodniej okresie transformacji systemowej, Oficyna Wydawnicza TEXT.

ISBN 978-83-60560-20-4

Język publikacji: polski

Cena: 17.85 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Przedmowa  ....5

1. Wstep  ....7

  1.1. Cel i zakres pracy ....7

  1.2. Materiały źródłowe ....9

  1.3. Przegl1d literatury ....10

2. Rozwój społeczno-demograficzny i gospodarczy miast w Polsce Południowo-Wschodniej  ....17

  2.1. Historyczne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego miast w Polsce Południowo-Wschodniej w okresie przedwojennym ....17

  2.2. Społeczno-gospodarczy rozwój miast Polski Południowo-Wschodniej w okresie powojennym ....25

  2.3. Rozwój ludnościowy miast ....31

  2.4. Zmiany administracyjne miast Polski Południowo-Wschodniej w okresie 1975-2000 ....35

3. Przestrzenne zróżnicowanie migracji ludności miast w latach 70. i 80.  ....38

  3.1. Ogólna charakterystyka migracji wewnetrznych ludności miast Polski w latach 70. i 80. ....38

  3.2. Regionalne zróżnicowanie migracji w miastach Polski Południowo-Wschodniej ....45

4. Struktura migracji wewnetrznych ludności w miastach Polski w okresie 1991-2000  ....52

5. Migracje ludności w miastach Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji systemowej  ....57

  5.1. Napływ ludności do miast Polski Południowo-Wschodniej ....57

  5.2. Odpływ ludności z miast Polski Południowo-Wschodniej ....61

  5.3. Saldo migracji dla miast Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji systemowej ....64

  5.4. Mobilnośća ludności w miastach Polski Południowo-Wschodniej w latach 1990-2000 ....68

  5.5. Struktury ludności migrującej w Polsce Południowo-Wschodniej ....69

6. Tendencje rozwojowe ruchu migracyjnego ludności  ....78

  6.1. Typologia miast Polski Południowo-Wschodniej w okresie 1990-2000 ze wzgledu na tendencje migracji ludności ....78

  6.2. Tendencje migracyjne według wielkości miast ....86

7. Rola wybranych czynników społeczno-ekonomicznych w procesie migracji ludności miast  ....93

8. Podsumowanie  ....103

Literatura  ....106

Spis rycin  ....120

Spis tabel  ....122

Summary - Population Migrations Within Cities of Southeastern Poland During the System Transformation Period  ....123

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional