[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Publikacje

Inne publikacje w grupie tematycznej "Monografie regionalne"

Inne wydawnictwa z 2007 roku

Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jędrychowski I. (red.), 2007, Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, IGiGP UJ, Kraków.

(Dla studentów IGiGP UJ atlas dostępny w cenie 30zł)

ISBN 978-83-88424-32-8

Język publikacji: polski

Cena egzemparza: 47.25 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-08

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional