[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Publikacje

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2005 roku

25 lat Zakładu Kartografii i Teledetekcji

25 lat Zakładu Kartografii i Teledetekcji

Jędrychowski I. (red.), 2005, 25 lat Zakładu Kartografii i Teledetekcji, IGiGP UJ, Kraków.

Język publikacji: polski

Cena egzemparza: 26.25 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-08

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional