[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Systemy Informacji Geograficznej"

Inne wydawnictwa z 2004 roku

Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej - ćwiczenia

Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej - ćwiczenia

Jezioro P., Kozak J., 2004, Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej - ćwiczenia, IGiGP UJ, Kraków.

Język publikacji: polski

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional