[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 1996

Zeszyt wielotematyczny

Zeszyt wielotematyczny

Jackowski A. (red.), 1996, Zeszyt wielotematyczny, Peregrinus Cracoviensis, z.4.

Nakład wyczerpany.

Language: Polish

Contents

 

 pp. 7-10

Wstęp

Full text in Polish (29 KB)

Rufin Józef Abramek OSPPE 

 pp. 15-22

Pielgrzymka

Full text in Polish (54 KB)

Zachariasz S. Jabłoński OSPPE 

 pp. 23-31

Ojciec Rufin Józef Abramek wielki przeor Jasnej Góry (1984-1990)

Full text in Polish (57 KB)

Zygmunt Okliński OSPPE 

 pp. 33-37

Maryja - Królową Polski

\"textAbstract Full text in Polish (46 KB)

Zachariasz S. Jabłoński 

 pp. 39-57

Piesza pielgrzymka ze Skałki w Krakowie na Jasną Górę

\"textAbstract Full text in Polish (422 KB)

ks. Zdzisław Balon, Krystyna Samsonowska 

 pp. 59-72

Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę

\"textAbstract Full text in Polish (1.2 MB)

Ludwik Kaszowski OSPPE 

 pp. 75-91

Chrześcijańskie spojrzenie na środowisko geograficzne jako przestrzeń pielgrzymowania

\"textAbstract Full text in Polish (608 KB)

Urszula Janicka-Krzywda 

 pp. 93-102

Motywy przyrodnicze w legendach o Matce Bożej na Polskim Podkarpaciu

\"textAbstract Full text in Polish (61 KB)

Zdzisław Mach 

 pp. 103-112

Symbolika narodowa i religijna centrum pielgrzymkowego w odniesieniu do współczesnej tożsamości Polaków

\"textAbstract Full text in Polish (57 KB)

Wojciech Mruk 

 pp. 113-124

Status prawny pielgrzymów. Wybrane aspekty prawne pielgrzymowania w wiekach średnich

\"textAbstract Full text in Polish (65 KB)

Halina Matlak 

 pp. 125-142

Miasto żydowskie na Kazimierzu jako ośrodek ruchu turystycznego i pielgrzymkowego

\"textAbstract Full text in Polish (963 KB)

ks. Maciej Ostrowski 

 pp. 143-153

Chrześcijańskie wartości turystyki

\"textAbstract Full text in Polish (66 KB)

Stanisław A. Sroka 

 pp. 157-164

Pielgrzymka królowej Elżbiety Łokietkówny do Rzymu w 1343 roku

\"textAbstract Full text in Polish (54 KB)

Bożena Gierek 

 pp. 165-173

Wybrane miejsca pielgrzymkowe w Irlandii

\"textAbstract Full text in Polish (558 KB)

Magdalena Swaryszewska 

 pp. 175-178

Sanktuarium maryjne XX.Orionistów w Zielenicach

\"textAbstract Full text in Polish (38 KB)

Alicja Marciniak 

 pp. 179-192

Święta Góra Grabarka

\"textAbstract Full text in Polish (584 KB)

Renata Janiec 

 pp. 193-201

Meteory -"Klasztory Zawieszone w Niebie"

\"textAbstract Full text in Polish (414 KB)

dk. Robert Piwowarczyk 

 pp. 205-211

Pielgrzymka i Sanktuarium w sensie historycznym teologiczno-biblijnym

\"textAbstract Full text in Polish (50 KB)

Jolanta Podolska 

 pp. 213-223

Pielgrzymi polscy w Ziemi Świętej 1350-1450

\"textAbstract Full text in Polish (360 KB)

Grzegorz Grabowski 

 pp. 225-232

Ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim od XVI wieku do 1918 roku

\"textAbstract Full text in Polish (52 KB)

Elżbieta Bilska 

 pp. 233-242

Pielgrzymki do sanktuariów męki pańskiej w Polsce - geneza, przemiany, współczesność

\"textAbstract Full text in Polish (535 KB)

Michał Jan Pacan OSPPE 

 pp. 243-256

Trasy pieszych pielgrzymek z Warszawy na Jasną Górę

\"textAbstract Full text in Polish (111 KB)

Anna Wilkońska 

 pp. 257-274

Pielgrzymki osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin i przyjaciół, uczestników Ruchu "Wiara i Światło"

\"textAbstract Full text in Polish (87 KB)

Artur Rzeszowski 

 pp. 275-281

Bardo Śląskie jako ośrodek kultu religijnego

\"textAbstract Full text in Polish (48 KB)

Anna Szarek-Rzeszowska 

 pp. 283-288

Wambierzyce jako ośrodek kultu religijnego

\"textAbstract Full text in Polish (45 KB)

Izabela Sołjan 

 pp. 289-291

Kronika Zakładu Geografii Religii

Full text in Polish (44 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Last update: 2018-05-18

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional