[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-03-13

Zaproszenie

AGH International Student Konference: Knowledge, Technology and Society 
 
10-12 października 2018 r., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI AGH ISC 2018  
Szanowni Państwo! 
W nawiązaniu do informacji przekazanych w komunikacie nr 1, przesyłamy dalsze szczegóły dotyczące międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej - AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018). Serdecznie prosimy o przekazanie informacji studentom oraz pracownikom naukowym.  
Idea konferencji AGH ISC 2018 
Konferencja AGH ISC 2018 kierowana jest do studentów I i II stopnia zaangażowanych w szeroko rozumianą działalność badawczą i naukową (a także do ich opiekunów naukowych, promotorów i mentorów). Udział w konferencji daje możliwość zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć naukowych i badawczych na forum międzynarodowym, wymiany wiedzy ze studentami i pracownikami innych uczelni, nawiązania współpracy przy realizacji wspólnych projektów, a także do poznania Krakowa - malowniczej stolicy Małopolski. Artykuły uczestników Konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii naukowej (punktowanej wg MNiSW) lub w międzynarodowym czasopiśmie naukowym typu Open Access przesyłanym do indeksowania w Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI).  
Podstawowe informacje  
ZAKRES TEMATYCZNY 
WAŻNE DATY 
MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI 
 
 
Szeroki zakres tematyczny konferencji podzielony został na cztery części:  
 
Nauki techniczne 
 
Nauki ścisłe 
 
Nauki przyrodnicze 
 
Nauki humanistyczne i społeczne 
31 maja 2018 
Termin rejestracji 
 
15 lipca 2018 
Przesyłanie artykułów 
 
10-12 października 2018 
Konferencja AGH ISC 2018 
Zeszyt abstraktów 
z nadanym numerem ISBN 
 
Czasopismo typu Open Access 
indeksowane w Web of Science 
 
Monografia naukowa  
puntowana wg MNiSW 
 
 
Organizator konferencji 
Konferencja AGH ISC 2018 organizowana jest przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wysoką rangę konferencji podkreśla fakt, że na czele Komitetu Organizacyjnego stanęła dr hab. Anna Siwik, prof. AGH - Prorektor ds. Studenckich, natomiast funcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego objął prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny - Prorektor ds. Kształcenia. Konferencja stanowi jeden z elementów obchodów 100-lecia AGH. 
WIEDZA - PASJA - WIĘŹ to trzy wymiary, które tworzą unikatową sieć doświadczeń i relacji powstających na Akademii Górniczo-Hutniczej. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który przedstawia aktywność studencką na Uczelni oraz inspiruje do działania (aby obejrzeć film, należy kliknąć na poniższe zdjęcie lub przejść pod adres www.youtu.be/EiozNsHycG8. 
https://youtu.be/EiozNsHycG8  
Miejsce konferencji - Kraków 
Konferencja AGH ISC 2018 odbywa się w Krakowie - mieście królów, dawnej stolicy Polski. Dzięki swej ponad tysiącletniej niezwykłej historii, która do dziś pozostawiła niezliczoną ilość zabytków, stolicę Małopolski każdego roku odwiedzają miliony turystów z całego świata. Nie bez powodu też obszar Starego Miasta, jako pierwszy zabytek w Polsce, został wpisany na listę światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Obecność na konferencji to doskonała okazja do poznania Krakowa. W ramach konferencji oferujemy m.in. uroczystą kolację w jednej z krakowskich restauracji, zwiedzanie historycznej części miasta czy też grę miejską organizowaną w centrum Miasta. Krótki film o Krakowie dostępny jest po kliknięciu w poniższe zdjęcie lub po przejściu na stronę www.youtube.com/watch?v=6eUvzOFR2nQ. 
https://www.youtube.com/watch?v=6eUvzOFR2nQ  
Więcej szczegółów 
Więcej szczegółow znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji: WWW.ISC.AGH.EDU.PL, a także na profilu Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/ISC.AGH. Zapraszamy równiez do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail: ISC@AGH.EDU.PL
 
 
 
Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym: 
 
AGH UST in Krakow 
 
Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  
prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki 
 
 
 

mgr Anna Strzelec

Inne

2018-03-13

1. Zaproszenie

2018-03-02

2. Zaproszenie
mgr Anna Strzelec

2018-02-27

3. Zbiory Kartograficzne - dyżury w semestrze wiosennym
dr Mateusz Troll


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (3)

1. zaproszenie na spotkanie o projekcie stażowym

2. Płatności przypomnienie

3. Podpięcia, deklaracje - dotyczy Geografii i e-gospodarki przestrzennej

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (10)

1. wykład o geoparkach w jęz. angielskim 27.03.2018 r.

2. Kurs: Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski

3. Projekt "Motywacje, doświadczenia i zachowania osób odwiedzających...", termin podpisania porozumień ws. praktyk zawodowych

Więcej >>>

Studia doktoranckie (1)

1. Nieczynny dziekanat ds. studiów doktoranckich - 30.03 - 3.04.2018 r.

Ogłoszenia o konsultacjach (11)

1. dr J. Działek - konsultacje 26.03 odwołane

2. Ł. Fiedeń - odwołane konsultacje 29.03

3. Konsultacje 22.03.2018 - dr Anna Avdiushchenko

Więcej >>>


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional