[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-03-02

Zaproszenie

Dzień dobry,  
Szanowni Państwo,  
Programy Aktywności Lokalnej działające w KRakowie , (PAL "Azory" oraz PAL "Sami dla siebie" poszukują wolontariuszy do działalności i pracy z Seniorami lub młodzieżą na osiedlach. Osoby zainteresowane działalnością w ramach wolontariatu na PALu proszone są o zgłoszenie do wyżej wymienionych jednostek. W razie wątpliwości lub pytań proszę kontaktować się z dr Katarzyną Gorczycą, pokój 3.2.1.    
 
Informacje o wolontariacie  
1) PAL Azory (ul. Jaremy 1, Kraków)  poszukuje wolontariuszy do zajęć komputerowych i z angielskiego dla seniorów.   
https://mops.krakow.pl/instcbi/212712,inst,36206,2458,instcbi.html 
 
2) PAL "Sami dla siebie" (ul. Ks. Siemaszki 31, 31-207 Kraków) poszukuje wolontariuszy do pomocy przy organizacji zajęć z dziećmi (m.in. pomoc w nauce - szkoła podstawowa: matematyka i angielski oraz ponadgimnazjalna: matematyka, niemiecki) i seniorami (nauka podstaw obsługi komputera, zajęcia ruchowe - gimnastyczne).  
Najlepiej kontaktować się z nimi przez fb: https://www.facebook.com/palsamidlasiebie/  
Pozostałe informacje: https://mops.krakow.pl/instcbi/212712,inst,36214,2458,instcbi.html  

mgr Anna Strzelec

Inne

2018-03-13

1. Zaproszenie
mgr Anna Strzelec

2018-03-02

2. Zaproszenie

2018-02-27

3. Zbiory Kartograficzne - dyżury w semestrze wiosennym
dr Mateusz Troll


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (3)

1. zaproszenie na spotkanie o projekcie stażowym

2. Płatności przypomnienie

3. Podpięcia, deklaracje - dotyczy Geografii i e-gospodarki przestrzennej

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (10)

1. wykład o geoparkach w jęz. angielskim 27.03.2018 r.

2. Kurs: Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski

3. Projekt "Motywacje, doświadczenia i zachowania osób odwiedzających...", termin podpisania porozumień ws. praktyk zawodowych

Więcej >>>

Studia doktoranckie (1)

1. Nieczynny dziekanat ds. studiów doktoranckich - 30.03 - 3.04.2018 r.

Ogłoszenia o konsultacjach (11)

1. dr J. Działek - konsultacje 26.03 odwołane

2. Ł. Fiedeń - odwołane konsultacje 29.03

3. Konsultacje 22.03.2018 - dr Anna Avdiushchenko

Więcej >>>


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional