[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Inne

2018-05-17

1. Zbiory Kartograficzne - dyżury w okresie 21.05-5.06
dr Mateusz Troll

2018-05-07

2. Wyjścia do Symulatora Tramwaju oraz Zajezdni Podgórze
mgr Łukasz Fiedeń

3. Slajdowisko z wyjazdu naukowego KGUJ
Koło Geografów UJ

2018-02-27

4. Zbiory Kartograficzne - dyżury w semestrze wiosennym
dr Mateusz Troll


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (2)

1. I rok licencjat - wybór specjalności

2. Odwołane Dyżury Dyrektora ds. studenckich

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (18)

1. PILNE! Wpłaty Karpaty, Pomorze, Niecka Nidy..., Sudety, POM

2. Góry Świętokrzyskie 2018

3. Geografia miast i procesów urbanizacji -zajęcia terenowe

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (2)

1. Zaproszenie do udziału w Warsztatach "Partycypacja dla przestrzeni"

2. Slajdowisko z wyjazdu naukowego KGUJ

Studia doktoranckie (2)

1. Stypendia - wypłaty w czerwcu

2. Slajdowisko z wyjazdu naukowego KGUJ

Ogłoszenia o konsultacjach (18)

1. M. Pietrzak

2. A.Wypych - najblizsze konsultacje w maju

3. M.Kubal-Czerwińska - zmiana godzin konsultacji

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional