[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Inne

2017-10-19

1. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora
dr Mateusz Troll

2017-10-17

2. KMTPNiS - zajęcia 17.10.2017
dr Małgorzata Pietrzak

2017-10-16

3. Konkurs stypendialny programu CEEPUS - wyjazdy w sem. letnim w roku akad. 2017/18 - aplikacje do 31 października 2017
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

2017-10-13

4. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017
Koło Geografów UJ

2017-09-13

5. Zaproszenie do udziału w projekcie dla studentów studiów I i II stopnia
mgr Anna Strzelec


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (11)

1. Naliczone płatności za powtarzanie przedmiotów

2. Środowiska polarne Ziemi

3. Podpięcia przedmiotów - bardzo pilne!!!

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (31)

1. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 24.10.2017

2. Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy

3. Dydaktyka geografii II - ćwiczenia 20.10.2017

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (3)

1. Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy

2. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

3. j. angielski - zajęcia w piątki

Studia doktoranckie (8)

1. Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy

2. Ochrona Własności Intelektualnej

3. Nabór wniosków w dodatkowej edycji Konkursu TD UJ na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (8)

1. Konsultacje - G. Micek

2. K. Ostafin - konsultacje 16 X, 20 X

3. odwołanie

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional