[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Ogłoszenia o konsultacjach

2017-07-16

1. D. Matuszko - konsultacje 17 i 20 lipca
dr hab. Dorota Matuszko

2017-07-15

2. Godziny konsultacji w dniach 17 - 18 VII
dr Arkadiusz Kołoś


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. Dyżury Dyrektora w lipcu i sierpniu

2. Egzamin licencjacki - 8 września

3. Godziny otwarcia sekretariatu dla studentów podczas wpisów na studia 17-20 lipca i 24-26 lipca

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (11)

1. Test poprawkowy z "Okolic Krakowa"

2. J. Święchowicz - Konsultacje

3. Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski -egzamin II termin

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Studia doktoranckie (1)

1. Dziekanat ds. studiów doktoranckich - godziny przyjęć w okresie wakacyjnym


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional