[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-06-12

Podania o przedłużenie roku studiów

Szanowni Państwo,  
 
pod linkiem znajdującym się poniżej można znaleźć wszystkie wzory wniosków do kierownika studiów III stopnia, dotyczących przedłużenia roku studiów.  
http://www.geo.uj.edu.pl/stdoktoranckie.html?page=stdoktoranckie&nr=6    
 
1)Podanie o przedłużenie studiów doktoranckich ze względów naukowych – konieczne jest uzasadnienie wniosku oraz krótka opinia promotora/opiekuna naukowego; w czasie toku studiów możliwe są dwa przedłużenia ze względów naukowych (na łączny okres dwóch lat); 
 
2)Podanie o przedłużenie studiów doktoranckich ze względów zdrowotnych – do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty; 
 
3)Podanie o przedłużenie studiów doktoranckich ze względu na opiekę nad dzieckiem do 4. roku życia – przedłużenie to można otrzymać jednorazowo (bez względu na liczbę dzieci), na rok czasu, na wybrane dziecko – póki nie ukończy 4-go roku życia; do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia dziecka (z przedłożeniem oryginału dokumentu do wglądu); 
 
4)Podanie o przedłużenie studiów doktoranckich ze względu na opiekę nad chorym członkiem w rodzinie – wraz z udokumentowaniem choroby; 
 
5)Podanie o urlop macierzyński – wraz z kserokopią aktu urodzenia dziecka (z przedłożeniem oryginału dokumentu do wglądu). 
 
Uwaga! Przedłużenie okresu odbywania studiów ze względów zdrowotnych, opiekę do 4-go roku życia dziecka albo opiekę nad chorym członkiem w rodzinie może nastąpić łącznie na okres roku czasu – nie dłużej. W rezultacie doktorant może skorzystać tylko z jednego tego rodzaju przedłużenia studiów na rok czasu.  Podania o przedłużenie okresu studiów należy złożyć do dziekanatu doktoranckiego do dnia 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) – ze względu na to, że 30 czerwca przypada w tym roku w sobotę. Sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta składamy wraz z wnioskiem o pierwsze i drugie przedłużenie naukowe. Przy przedłużeniach ze względów zdrowotnych lub związanych z opieką nad dzieckiem lub chorym członkiem w rodzinie nie składamy Sprawozdania a we wniosku o przedłużenie należy dopisać prośbę o odroczenie terminu jego złożenia do 30 czerwca 2019 r.  
 
Pozdrawiam serdecznie,  

mgr Elżbieta Krąż

Studia doktoranckie

2018-07-25

1. Nieczynny dziekanat doktorancki 26.07-19.08.2018 r.
mgr Elżbieta Krąż

2018-07-20

2. Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme - rejestracja od 20.07.2018 r.
mgr Elżbieta Krąż

2018-06-12

3. Podania o przedłużenie roku studiów


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (4)

1. Rejestracja na przedmioty dla Geografii i e-gospodarki przestrzennej od 30 lipca

2. Godziny otwarcia Dziekanatu ds. studenckich w lipcu i sierpniu

3. Wnioski o stypendium socjalne i dom studencki 2018/19

Więcej >>>

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (6)

1. II termin - G. Świetokrzyskie

2. UWAGA II rok lic. - WAŻNE

3. Termin poprawkowy: "Okolice Krakowa", I rok

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (2)

1. DYŻURY W CZASIE WAKACJI

2. Wybór promotora na studiach magisterskich

Ogłoszenia o konsultacjach (5)

1. D. Matuszko - 8 sierpnia

2. A. Michno - konsultacje

3. A. Cygankiewicz - konsultacje w przerwie wakacyjnej

Więcej >>>

Dla kandydatów na studia (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Inne (2)

1. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy - zaproszenie

2. Zbiory Kartograficzne - dyżury w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień)


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional