[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-06-12

Podania o przedłużenie roku studiów

Szanowni Państwo,  
 
pod linkiem znajdującym się poniżej można znaleźć wszystkie wzory wniosków do kierownika studiów III stopnia, dotyczących przedłużenia roku studiów.  
http://www.geo.uj.edu.pl/stdoktoranckie.html?page=stdoktoranckie&nr=6    
 
1)Podanie o przedłużenie studiów doktoranckich ze względów naukowych – konieczne jest uzasadnienie wniosku oraz krótka opinia promotora/opiekuna naukowego; w czasie toku studiów możliwe są dwa przedłużenia ze względów naukowych (na łączny okres dwóch lat); 
 
2)Podanie o przedłużenie studiów doktoranckich ze względów zdrowotnych – do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty; 
 
3)Podanie o przedłużenie studiów doktoranckich ze względu na opiekę nad dzieckiem do 4. roku życia – przedłużenie to można otrzymać jednorazowo (bez względu na liczbę dzieci), na rok czasu, na wybrane dziecko – póki nie ukończy 4-go roku życia; do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia dziecka (z przedłożeniem oryginału dokumentu do wglądu); 
 
4)Podanie o przedłużenie studiów doktoranckich ze względu na opiekę nad chorym członkiem w rodzinie – wraz z udokumentowaniem choroby; 
 
5)Podanie o urlop macierzyński – wraz z kserokopią aktu urodzenia dziecka (z przedłożeniem oryginału dokumentu do wglądu). 
 
Uwaga! Przedłużenie okresu odbywania studiów ze względów zdrowotnych, opiekę do 4-go roku życia dziecka albo opiekę nad chorym członkiem w rodzinie może nastąpić łącznie na okres roku czasu – nie dłużej. W rezultacie doktorant może skorzystać tylko z jednego tego rodzaju przedłużenia studiów na rok czasu.  Podania o przedłużenie okresu studiów należy złożyć do dziekanatu doktoranckiego do dnia 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) – ze względu na to, że 30 czerwca przypada w tym roku w sobotę. Sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta składamy wraz z wnioskiem o pierwsze i drugie przedłużenie naukowe. Przy przedłużeniach ze względów zdrowotnych lub związanych z opieką nad dzieckiem lub chorym członkiem w rodzinie nie składamy Sprawozdania a we wniosku o przedłużenie należy dopisać prośbę o odroczenie terminu jego złożenia do 30 czerwca 2019 r.  
 
Pozdrawiam serdecznie,  

mgr Elżbieta Krąż

Studia doktoranckie

2018-06-11

1. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta
mgr Elżbieta Krąż

2018-06-12

2. Szkolenia dla doktorantów - Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk
mgr Elżbieta Krąż

3. Podania o przedłużenie roku studiów


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (4)

1. Egzamin licencjacki - lipiec

2. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu

3. Akademiki 2018/19

Więcej >>>

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (20)

1. Geografia turystyczna świata - egzamin

2. Pracownia licencjacka opiekun Lidia Luchter

3. ćw. terenowe 1410 (dr R. Faracik) grupa 2

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Ogłoszenia o konsultacjach (21)

1. dr hab. M. Mika - konsultacje (PN) 25. czerwca

2. Jacek Kozak - konsultacje 21 czerwca

3. Konsultacje - A. Cygankiewicz

Więcej >>>

Dla kandydatów na studia (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Na marginesie (1)

1. Ogłoszenie

Inne (3)

1. Zbiory Kartograficzne - dyżury w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień)

2. Zaproszenie do udziału w konferencji i projekcji filmu

3. Konkurs stypendialny programu CEEPUS na wyjazdy w semestrze zimowym 2018/19

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional