[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Studia doktoranckie

2017-12-01

1. Zaproszenie na Seminarium INOŚ
mgr Elżbieta Krąż

2017-11-30

2. Stypendia - wypłaty
mgr Elżbieta Krąż

2017-10-30

3. Harmonogram wersja 30-10-2017
Elżbieta Bilska-Wodecka

2017-10-22

4. Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej [harmonogram]
Elżbieta Bilska-Wodecka


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (3)

1. Harmonogram ćwiczeń terenowych

2. Egzamin - Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej

3. Egzamin - Geograpfical Prblems ....

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (13)

1. Proseminarium grupa I. Sołjan

2. Hospitacje w II LO - 13, 14,15 grudnia

3. Zarządzanie projektami - ćwiczenia 11.12.2017

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (17)

1. Ł. Matoga - konsultacje 14.12.2017 r.

2. M. Pietrzak wyjątkowo konsultacje 14.12 zamiast 15.12

3. dr M. Kubal-Czerwińska - konsultacje 13.12.2017 odwołane

Więcej >>>

Inne (3)

1. KMTPNiS zajęcia 12.12.2017

2. KMTPNiS zajęcia 5.12.2017

3. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional