[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2017-05-18

Laudacje studenckie

W systemie USOS trwa głosowanie Laudacje studenckie 2017 
Laudacje studenckie to wyróżnienie przyznawane przez studentów pracownikom dydaktycznych oraz administracyjnym. 
Nasi tegoroczni kandydaci z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej to: 
 
☑dr Piotr Trzepacz (kategoria- Przyjaciel Studenta) 
☑mgr Elżbieta Krąż (kategoria- Pomocna dłoń) 
 
Prosimy o odwiedzenie platformy USOS i oddanie głosów na naszych kandydatów  
 
https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wybory2/index 
 
USOS -> DLA WSZYSTKICH -> WYBORY -> LAUDACJE STUDENCKIE 2017 
 
Głosować mogą studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
Głosy można oddawać jeszcze tylko dzisiaj do północy. 
 
 
--  
 
  Samorząd Studentów 
 
  Wydziału Geografii i Geologii 
 
  Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na marginesie

2017-05-18

1. Laudacje studenckie


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (1)

1. Dyżury Dyrektora w czasie zajęć terenowych

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (25)

1. Formy turystyki - egzamin 20 czerwca 2017

2. Geografia rolnictwa – EGZAMIN

3. Egzamin Geomorfologia Gór

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. egazmin z AiWDP

2. Marketing terytorialny

Studia doktoranckie (3)

1. Oceny z Prezentacji

2. Prezentacje (23 i 24 maja) program AKTUALIZACJA

3. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

Ogłoszenia o konsultacjach (16)

1. Dr Jakub Taczanowski - odwołane konsultacje w najbliższym tygodniu

2. Ł.Musielok - odwołane konsultacje

3. dodatkowe konsultacje, B. Rzonca

Więcej >>>

Inne (2)

1. Hackathon Big Data

2. Zaproszenie na otwarte wykłady


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional