[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Kierunek e-GEO (II stopnia)

2018-09-21

1. ważne - rejestracja na kursy
dr hab. Jarosław Balon


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (8)

1. Godziny otwarcia Dziekanatu - kierunek Geografia

2. Inauguracja roku Akademickiego - rozpoczęcie zajęć

3. Ostatnia rejestracja na przedmioty Geografia, e-gospodarka

Więcej >>>

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (7)

1. Globalne systemy finansowe i gospodarcze (SUM)

2. Dodatkowa rekrutacja do projektu stażowego “BIOGEOSTAŻE”

3. Geografia polityczna - zaproszenie na udział w kursie

Więcej >>>

Studia doktoranckie (4)

1. Terminy zajęć z ekonomii

2. Zakończenie toku studiów doktoranckich - niezbędne formalności do zaliczenia planu i programu studiów doktoranckich

3. Składanie wniosków stypendialnych - informacje organizacyjne

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (8)

1. Konsultacje I. Sołjan do 5 X 2018

2. K. Anielska - konsultacje 27 września

3. kosultacje we wrześniu

Więcej >>>

Inne (2)

1. Biogeostaże - dodatkowy nabór

2. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy - zaproszenie

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional