[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2017-08-21

1. Egzamin z Geografii rolnictwa – II termin
dr hab. Maria Soja

2017-08-18

2. Egzamin „Meteorologia i klimatologia" (kurs podstawowy)
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

2017-08-13

3. Geografia turystyczna Polski, Geografia turystyczna świata - egzamin II termin
dr Robert Faracik

2017-07-18

4. Test poprawkowy z "Okolic Krakowa"
dr hab. Anita Bokwa

2017-07-13

5. Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski -egzamin II termin
dr Lidia Luchter

2017-07-12

6. Egzaminy poprawkowe - j. angielski - M. Kruk
mgr Anna Strzelec

2017-07-03

7. studia licencjackie - wybor specjalnosci
dr hab. Jarosław Balon

2017-06-28

8. Geografia przemysłu i komunikacji -egzamin II termin
dr Lidia Luchter


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (11)

1. System kolejkowy w Dziekanacie ds. studenckich

2. Dyżury Dyrektora w lipcu i sierpniu

3. I rok - nowoprzyjęci studenci

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Studia doktoranckie (1)

1. Dziekanat ds. studiów doktoranckich - godziny przyjęć w okresie wakacyjnym

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional