[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2018-02-22

1. Geografia rolnictwa – rozpoczęcie zajęć
dr hab. Maria Soja

2. Metody badań gleb organicznych - rozpoczęcie zajęć
mgr Mateusz Stolarczyk

2018-02-21

3. Geografia ludności i demografia - ostateczny termin oddania prac
dr Jadwiga Gałka

4. Geografia polityczna-ćwiczenia, Polityka migracyjna i Pracownia ogólna - rozpoczęcie zajęć w II semestrze
dr Jadwiga Gałka

2018-02-19

5. Dziekanat - urlop
mgr Anna Strzelec

2018-02-15

6. Egzamin poprawkowy z geografii kultury
dr hab. Izabela Sołjan

2018-02-13

7. Turystyka międzynarodowa i Geografia tuystyczna Polski - II termin
dr Robert Faracik

8. Ewolucja rzeźby Polski - II termin
dr hab. Anna Michno

2018-02-09

9. Statystyka - wyniki egzaminu
dr Grzegorz Micek

10. Egzamin z socjologii
Aleksandra Lelek

11. Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego- egzamin poprawkowy
dr Lidia Luchter

2018-02-08

12. Współczesne procesy stokowe w obszarach rolniczych - termin egzaminu w sesji poprawkowej
dr hab. Jolanta Święchowicz

13. Egzamin z Gospodarki przestrzennej gmin, II termin
dr hab. Andrzej Zborowski

14. Egzamin z Geograficznych uwarunkowań jakości życia, II termin
dr hab. Andrzej Zborowski

15. Egzamin z Geografii ludności i demografii, II termin
dr hab. Andrzej Zborowski

2018-02-06

16. Wpłaty na zajęcia terenowe - POSTINDUSTRIALNE OBSZARY METROPOLITALNE - do 16 lutego 2018 r.
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

17. Podstawy ekonomiczne turystyki – II termin egzaminu
mgr Łukasz Matoga

2018-02-01

18. OiORT_ Egzamin poprawkowy
dr Magdalena Kubal-Czerwińska

2018-01-11

19. ZAPISY I WYPISY Z KURSÓW SEMETRU WIOSENNEGO
dr hab. Jarosław Balon

2018-01-08

20. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin kolokwium
mgr Łukasz Matoga

21. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin egzaminu
mgr Łukasz Matoga

22. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
dr Grzegorz Micek


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (11)

1. Stypendia - odbiór decyzji i wypłaty w marcu

2. harmonogram spotkań organizacyjnych dotyczących zajęć terenowych

3. Szkolenie BHP dla zapominalskich

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Harmonogram zajęć w semestrze wiosennym w 2018 r. - poprawa

Studia doktoranckie (3)

1. Stypendia - wypłaty w marcu

2. Filozofia - pierwsze zajęcia w semestrze wiosennym

3. Filozofia - informacja dla osób, które nie zarejestrowały się na kurs

Ogłoszenia o konsultacjach (14)

1. Konsultacje prof. B. Domańskiego w czwartek 1 marca br. wyjątkowo w godz.15-16

2. Jolanta Święchowicz_Konsultacje w semestrze wiosennym

3. Ł. Matoga - konsultacje 22.02.2018 r.

Więcej >>>

Na marginesie (1)

1. Zaproszenie do zapoznania się z informacjami o stypenium

Inne (2)

1. Wyniki głosowania na projekty studenckie przygotowane w ramach kursy Zarządzanie projektami

2. Zbiory Kartograficzne - zmiana godzin pracy


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional