[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2018-02-21

1. Geografia ludności i demografia - ostateczny termin oddania prac
dr Jadwiga Gałka

2. Geografia polityczna-ćwiczenia, Polityka migracyjna i Pracownia ogólna - rozpoczęcie zajęć w II semestrze
dr Jadwiga Gałka

2018-02-19

3. Dziekanat - urlop
mgr Anna Strzelec

2018-02-15

4. Egzamin poprawkowy z geografii kultury
dr hab. Izabela Sołjan

2018-02-13

5. Turystyka międzynarodowa i Geografia tuystyczna Polski - II termin
dr Robert Faracik

6. Ewolucja rzeźby Polski - II termin
dr hab. Anna Michno

2018-02-09

7. Statystyka - wyniki egzaminu
dr Grzegorz Micek

8. Egzamin z socjologii
Aleksandra Lelek

9. Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego- egzamin poprawkowy
dr Lidia Luchter

2018-02-08

10. Współczesne procesy stokowe w obszarach rolniczych - termin egzaminu w sesji poprawkowej
dr hab. Jolanta Święchowicz

11. Egzamin z Gospodarki przestrzennej gmin, II termin
dr hab. Andrzej Zborowski

12. Egzamin z Geograficznych uwarunkowań jakości życia, II termin
dr hab. Andrzej Zborowski

13. Egzamin z Geografii ludności i demografii, II termin
dr hab. Andrzej Zborowski

2018-02-06

14. Wpłaty na zajęcia terenowe - POSTINDUSTRIALNE OBSZARY METROPOLITALNE - do 16 lutego 2018 r.
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

15. Podstawy ekonomiczne turystyki – II termin egzaminu
mgr Łukasz Matoga

2018-02-01

16. OiORT_ Egzamin poprawkowy
dr Magdalena Kubal-Czerwińska

2018-01-29

17. Podstawy geografii człowieka - egzamin II termin 20 lutego 2018
prof. dr hab. Boleslaw Domański

2018-01-11

18. ZAPISY I WYPISY Z KURSÓW SEMETRU WIOSENNEGO
dr hab. Jarosław Balon

2018-01-08

19. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin kolokwium
mgr Łukasz Matoga

20. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin egzaminu
mgr Łukasz Matoga

21. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
dr Grzegorz Micek


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (11)

1. Stypendia - odbiór decyzji i wypłaty w marcu

2. harmonogram spotkań organizacyjnych dotyczących zajęć terenowych

3. Szkolenie BHP dla zapominalskich

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Harmonogram zajęć w semestrze wiosennym w 2018 r. - poprawa

Studia doktoranckie (3)

1. Stypendia - wypłaty w marcu

2. Filozofia - pierwsze zajęcia w semestrze wiosennym

3. Filozofia - informacja dla osób, które nie zarejestrowały się na kurs

Ogłoszenia o konsultacjach (10)

1. mgr K. Rotter-Jarzebińska - nieobecność w dniu 22 lutego 2018 r.

2. E. Bilska-Wodecka 20 luty odwołane konsultacje

3. konsultacje w okresie sesji poprawkowej

Więcej >>>

Na marginesie (1)

1. Zaproszenie do zapoznania się z informacjami o stypenium

Inne (2)

1. Wyniki głosowania na projekty studenckie przygotowane w ramach kursy Zarządzanie projektami

2. Zbiory Kartograficzne - zmiana godzin pracy


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional