[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2017-06-23

1. Geografia biblijna -wyniki z egzaminu
dr hab. Izabela Sołjan

2. Egzamin z Obszarów Metropolitalnych
dr hab. Andrzej Zborowski

2017-06-22

3. Prace licencjackie, grupa I. Sołjan
dr hab. Izabela Sołjan

4. Ekonomika miast i regionów
dr Grzegorz Micek

2017-06-21

5. G. Świętokrzyskie - wyniki
dr hab. Anna Michno

6. Ćwiczenia regionalne Karpaty - wyniki zaliczenia kursu
dr Wojciech Szymański

2017-06-20

7. Projekty II rok - A.Wypych
dr Agnieszka Wypych

2017-06-19

8. Formy turystyki - egzamin 20 czerwca 2017 - sala 1.13
dr hab. Mirosław Mika

2017-06-16

9. Terenowe ćw. specj. z geografii turyzmu.
dr Robert Pawlusiński

10. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne - test
dr Robert Pawlusiński

11. Joanna Siwek_konsultacje
dr Joanna Paulina Siwek

2017-06-14

12. KATALOGI KURSÓW
dr hab. Jarosław Balon

13. Geografia turystyczna świata - egzamin
dr Robert Faracik

14. Turystyka międzynarodowa - egzamin
dr Robert Faracik

15. Geografia turystyczna Polski - egzamin
dr Robert Faracik

2017-06-13

16. Globalne procesy - wykłady dr hab. M. Paszkowskiego
dr hab. Michał Paszkowski

17. Globalne procesy - wykłady dr hab. M. Paszkowskiego
dr hab. Michał Paszkowski

18. Geografia konfliktów - wykłady dr hab. M. Paszkowskiego c.d.
dr hab. Michał Paszkowski

19. Geografia konfliktów - wyklady dr hab. M. Paszkowskiego
dr hab. Michał Paszkowski

2017-06-12

20. Nieczynny sekretariat
mgr Anna Strzelec

21. Wybór opiekuna na II rok studiów - dr Krzysztof Ostafin
dr Krzysztof Ostafin

22. Geografia rolnictwa - oceny z ćwiczeń, gr. 2
mgr Elżbieta Krąż

23. KARPATY zaliczenie
dr hab. Jarosław Balon

2017-06-08

24. Dydaktyka - zmiana egzaminu w II terminie
dr Małgorzata Pietrzak

2017-06-06

25. Egzamin z Geografii miast i procesów urbanizacji
dr hab. Andrzej Zborowski

26. Egzamin z Obszarów metropolitalnych
dr hab. Andrzej Zborowski

27. Ogłoszenie o naborze do pracy w IMGW
dr hab. Marek Drewnik

2017-05-31

28. Projekt specjalizacyjny FiKŚP
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

2017-05-25

29. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych - egzamin
dr hab. Anna Michno

30. Paleogeografia - egzamin
dr hab. Anna Michno

2017-05-24

31. Ewolucja Rzeźby Polski
dr hab. Anna Michno

2017-05-09

32. Geografia przemysłu i komunikacji- egzamin
dr Lidia Luchter

2017-05-05

33. TERENOWE METODY BADAŃ PRZYRODNICZYCH - I rok
dr Leszek Kowanetz

2017-05-04

34. Formy turystyki – zaliczenie ćwiczeń
mgr Łukasz Matoga


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. Studenci którzy realizują przedmioty ze studium pedagogicznego - Ważne!

2. Akademiki 2017/18

3. Wszyscy studenci - aneks do umowy - przypomnienie

Więcej >>>

Studia doktoranckie (4)

1. Dziekanat ds. studiów doktoranckich - godziny przyjmowania 26-30 czerwca br.

2. Zaproszenie na spotkanie informacyjne: Granty ERC

3. Konferencje dla Młodych Naukowców

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (13)

1. A.Wypych - konsultacje 28.06

2. Konsultacje I. Sołjan w czerwcu

3. Dr Jakub Taczanowski - najbliższe konsultacje

Więcej >>>

Na marginesie (1)

1. Projekty studentów Geografii zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Krakowa

Inne (2)

1. Staż

2. KONKURS STYPENDIALNY CEEPUS - SEM. ZIMOWY 2017/18 - ZGŁOSZENIA DO 15 CZERWCA!

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional