[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2018-01-23

1. Zaproszenie na wykłady gościnne - piątek, 26 stycznia
mgr Elżbieta Krąż

2018-01-22

2. Zaproszenie do publikacji artykułów
mgr Łukasz Fiedeń

3. Podstawy geografii człowieka - egzamin 29 stycznia br.
prof. dr hab. Boleslaw Domański

2018-01-20

4. zaproszenie na odczyt "Geograficzne uwarunkowania uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce" w Polskim Towarzystwie Geograficznym 23.01.2018
dr hab. Anita Bokwa

2018-01-19

5. Metody badania rzeźby Ostatnie ćwiczenia 26_stycznia
dr Piotr Kłapyta

2018-01-18

6. Dydaktyka geografii II - 19.01.2018
dr Małgorzata Pietrzak

7. Geografia turystyczna Polski
dr Robert Faracik

8. Turystyka międzynarodowa
dr Robert Faracik

2018-01-16

9. Metody badań geografii turyzmu - Egzamin 23.01.2018
dr hab. Mirosław Mika

10. OiORT_ Egzamin
dr Magdalena Kubal-Czerwińska

2018-01-15

11. ZAPROSZENIE
dr hab. Jarosław Balon

2018-01-11

12. ZAPISY I WYPISY Z KURSÓW SEMETRU WIOSENNEGO
dr hab. Jarosław Balon

13. zaproszenie na wykład o geografii przestępczości w języku angielskim
dr hab. Anita Bokwa

2018-01-10

14. Proseminarium licencjackie - A. Michno
dr hab. Anna Michno

15. Dydaktyka geografii II - zmiana terminu hospitacji w Szkole Waldorfskiej na 18 stycznia
dr Małgorzata Pietrzak

2018-01-08

16. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin kolokwium
mgr Łukasz Matoga

17. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin egzaminu
mgr Łukasz Matoga

18. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
dr Grzegorz Micek

2018-01-05

19. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
dr Grzegorz Micek

2017-12-30

20. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego - wizyty i spotkania
dr Grzegorz Micek

2017-12-08

21. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
dr Grzegorz Micek

2017-12-06

22. Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego- egzamin
dr Lidia Luchter


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (8)

1. Wnioski o styp.socjalne semestr wiosenny 2017/18

2. Zbliżająca się sesja i sesja poprawkowa - wskazówki

3. Zapisy na kursy Studium Pedagogicznego na semestr wiosenny

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (3)

1. Zaproszenie na wykłady gościnne - piątek, 26 stycznia

2. Zaproszenie do publikacji artykułów

3. ZAPROSZENIE

Studia doktoranckie (4)

1. Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej – wykłady w piątek, 26 stycznia

2. Zaproszenie do publikacji artykułów

3. Stypendia - wypłaty w lutym

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (11)

1. M. Pietrzak - konsultacje 23.01.2018

2. Ł. Fiedeń - konsultacje 25.01

3. Konsultacje 22.I - dr Anna Avdiushchenko

Więcej >>>

Inne (6)

1. KMTPNiS zajęcia 23.01.2017

2. Zaproszenie

3. Zaproszenie na wydarzenie w ramach EURO WEEK of Erasmus Student Network - 18.01.2018 r.

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional