[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia)

2018-05-17

1. PILNE! Wpłaty Karpaty, Pomorze, Niecka Nidy..., Sudety, POM
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

2. Góry Świętokrzyskie 2018
dr hab. Anna Michno

2018-05-14

3. Geografia miast i procesów urbanizacji -zajęcia terenowe
dr hab. Andrzej Zborowski

4. POMORZE - ćwiczenia regionalne - 22-27.05.2018
dr hab. Mirosław Mika

2018-05-11

5. Egzamin z Metod analizy przestrzennej
dr hab. Andrzej Zborowski

2018-05-08

6. Geografia Przemysłu- egzamin
dr Lidia Luchter

7. Zaproszenie do udziału w Warsztatach "Partycypacja dla przestrzeni"
dr hab. Krzysztof Gwosdz

8. Geografia polityczna - egzamin I termin dla nieobecnych
dr Jadwiga Gałka

2018-05-07

9. Pracownia ogólna - grupa dr. Jakuba Taczanowskiego - termin ostatnich zajęć
dr Jakub Taczanowski

2018-05-05

10. Globalne procesy - slajdy z wykładów dr hab. Michał Paszkowskiego
dr hab. Michał Paszkowski

11. Globalne procesy - slajdy z wykładów dr hab. Michał Paszkowskiego
dr hab. Michał Paszkowski

2018-05-04

12. Egzamin z Metod Analizy Przestrzennej
dr hab. Andrzej Zborowski

2018-04-26

13. Ekonomika miast i regionów
dr Grzegorz Micek

2018-04-24

14. Informacja dla uczestników kursu KARPATY - wpłaty do 30 kwietnia br PILNE!
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

2018-04-18

15. Ćwiczenia terenowe regionalne "Okolice Krakowa" - I rok
dr hab. Anita Bokwa

2018-04-17

16. TERENOWE METODY BADAŃ PRZYRODNICZYCH (I rok licencjat)
dr Leszek Kowanetz (koordynator kursu)

2018-03-19

17. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych (I rok licencjatu)
dr Grzegorz Micek

2018-03-09

18. Ćwiczenia terenowe regionalne KARPATY
dr hab. Jarosław Balon


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (2)

1. I rok licencjat - wybór specjalności

2. Odwołane Dyżury Dyrektora ds. studenckich

Kierunek e-GEO (II stopnia) (2)

1. Zaproszenie do udziału w Warsztatach "Partycypacja dla przestrzeni"

2. Slajdowisko z wyjazdu naukowego KGUJ

Studia doktoranckie (2)

1. Stypendia - wypłaty w czerwcu

2. Slajdowisko z wyjazdu naukowego KGUJ

Ogłoszenia o konsultacjach (17)

1. A.Wypych - najblizsze konsultacje w maju

2. M.Kubal-Czerwińska - zmiana godzin konsultacji

3. A. Michno - konsultacje

Więcej >>>

Inne (4)

1. Zbiory Kartograficzne - dyżury w okresie 21.05-5.06

2. Wyjścia do Symulatora Tramwaju oraz Zajezdni Podgórze

3. Slajdowisko z wyjazdu naukowego KGUJ

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional