[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2017-10-20

1. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 24.10.2017
dr hab. Anita Bokwa

2017-10-19

2. Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy
mgr Łukasz Fiedeń

3. Dydaktyka geografii II - ćwiczenia 20.10.2017
dr Małgorzata Pietrzak

2017-10-18

4. Wykład z Gospodarki przestrzennej gmin
dr hab. Andrzej Zborowski

5. Metody badania rzeźby - ćwiczenia terenowe
dr Piotr Kłapyta

2017-10-17

6. Proseminarium licencjackie - grupa R. Pawlusińskiego
dr Robert Pawlusiński

7. Ćwiczenia z geografii ludności i demografii - przesunięcie godziny pierwszych zajęć w dniu 18.X b.r.
dr Jakub Taczanowski

8. zaproszenie na CLIMATHON 2017 - ENERGIA DLA KLIMATU
dr hab. Anita Bokwa

2017-10-16

9. Statystyka - I rok licencjatu
dr Grzegorz Micek

10. Podstawy geografii człowieka - następny wykład 30 października br.
prof. dr hab. Boleslaw Domański

11. Met. badań geogr turyzmu wykład 17.10
dr hab. Mirosław Mika

12. Geografia ludności i demografia - ćwiczenia wg sal i grup
dr Jadwiga Gałka

2017-10-14

13. Globalne systemy finansowe i gospodarcze - wykład
dr Grzegorz Micek

14. Zmiany i zmienność klimatu - terminy zajęć
mgr Agnieszka Sulikowska

2017-10-13

15. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017
Koło Geografów UJ

16. Zajęcia z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludnosci w dniu 18.10.17
dr Jadwiga Gałka

2017-10-12

17. Ważne dla I roku geografii
mgr Anna Strzelec

2017-10-11

18. Zajęcia z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludnosci w dniu 11.10.17
dr Jadwiga Gałka

2017-10-09

19. Funkcjonowanie systemów przyrodniczych - ćwiczenia
mgr Paweł Krąż

2017-10-04

20. Nowy termin zajęć z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludności
dr Jadwiga Gałka

21. Metody badania rzeźby
dr hab. Anna Michno

2017-10-03

22. Podstawy ekonomiczne turystyki
mgr Łukasz Matoga

23. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
dr Robert Pawlusiński

24. Geografia ludności i demografia - ćwiczenia
dr Jakub Taczanowski

2017-10-02

25. UWAGA III rok
dr hab. Jarosław Balon

26. I zajęcia z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludności łącznie dla grupy I i grupy II
dr Jadwiga Gałka

27. UWAGA PIERWSZY ROK!
dr hab. Jarosław Balon

28. A. Michno - Proseminarium Licencjackie
dr hab. Anna Michno

29. Ewolucja Rzeźby Polski
dr hab. Anna Michno

30. Właściwości Fizyczne i Chemiczne wód 2017/2018
dr hab. Mirosław Żelazny

31. GEOINFORMATYKA - ćwiczenia - rozpoczęcie
dr Krzysztof Ostafin


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (11)

1. Naliczone płatności za powtarzanie przedmiotów

2. Środowiska polarne Ziemi

3. Podpięcia przedmiotów - bardzo pilne!!!

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (3)

1. Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy

2. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

3. j. angielski - zajęcia w piątki

Studia doktoranckie (8)

1. Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy

2. Ochrona Własności Intelektualnej

3. Nabór wniosków w dodatkowej edycji Konkursu TD UJ na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (8)

1. Konsultacje - G. Micek

2. K. Ostafin - konsultacje 16 X, 20 X

3. odwołanie

Więcej >>>

Inne (5)

1. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora

2. KMTPNiS - zajęcia 17.10.2017

3. Konkurs stypendialny programu CEEPUS - wyjazdy w sem. letnim w roku akad. 2017/18 - aplikacje do 31 października 2017

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional