[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2017-07-12

Egzaminy poprawkowe - j. angielski - M. Kruk

Szanowni Państwo! 
 
Informuję, iż pisemne egzaminy poprawkowe z j. angielskiego odbędą się w następujących terminach:  
 
- studia pierwszego stopnia (poziom B2) - 7.09 (czwartek) o godz. 10.00, s. 1.16a; 
 
- studia drugiego stopnia (poziom C1+) - 28.09 (czwartek) o godz. 10.00, s. 1.16a. 
 
 
 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
Mirosław Kruk 
 
 
 

mgr Anna Strzelec

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2017-08-18

1. Egzamin „Meteorologia i klimatologia" (kurs podstawowy)
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

2017-08-13

2. Geografia turystyczna Polski, Geografia turystyczna świata - egzamin II termin
dr Robert Faracik

2017-07-18

3. Test poprawkowy z "Okolic Krakowa"
dr hab. Anita Bokwa

2017-07-13

4. Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski -egzamin II termin
dr Lidia Luchter

2017-07-12

5. Egzaminy poprawkowe - j. angielski - M. Kruk

2017-07-03

6. studia licencjackie - wybor specjalnosci
dr hab. Jarosław Balon

2017-06-28

7. Geografia przemysłu i komunikacji -egzamin II termin
dr Lidia Luchter


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (11)

1. System kolejkowy w Dziekanacie ds. studenckich

2. Dyżury Dyrektora w lipcu i sierpniu

3. I rok - nowoprzyjęci studenci

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Studia doktoranckie (1)

1. Dziekanat ds. studiów doktoranckich - godziny przyjęć w okresie wakacyjnym

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional