[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-06-14

Egzamin z Obszarów metropolitalnych

Szanowni Państwo, 
egzamin odbędzie się 28.06.2018 r., godz. 11.00, s.1.23. 
Do egzaminu obowiązują lektury:E.Zuzańska-Żyśko, 2016, Procesy metropolizacji.Teoria i praktyka. PWN, Warszawa, rozdz. 4; D. Szymańska, 2007, Urbanizacja na świecie, PWN, rozdz. 4.1-4.3, A.Zborowski 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), IGiGP, Kraków, rozdz. 3.

dr hab. Andrzej Zborowski

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia)

2018-06-20

1. Geografia turystyczna świata - egzamin
dr Robert Faracik

2. Pracownia licencjacka opiekun Lidia Luchter
dr Lidia Luchter

2018-06-18

3. ćw. terenowe 1410 (dr R. Faracik) grupa 2
dr Robert Faracik

4. Wybór promotora na studiach magisterskich
Info

5. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu
mgr Anna Strzelec

2018-06-17

6. Globalne procesy: slajdy 3. wykładu dr hab. M. Paszkowskiego
dr hab. Michał Paszkowski

2018-06-14

7. Egzamin z Obszarów metropolitalnych

8. Odwołanie konsultacji
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

2018-06-13

9. Egzamin z Geografii przemysłu i komunikacji -termin II
dr Lidia Luchter

2018-06-12

10. Termin spotkania, praktyki zawodowe i projekt "Motywacje, doświadczenia i zachowania osób odwiedzających..."
mgr Justyna Liro

2018-06-11

11. Pomorze - zaliczenie
dr hab. Izabela Sołjan

2018-06-10

12. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych - grupa 2
mgr Paweł Krzemień

2018-06-07

13. Ekonomika miast i regionów
dr Grzegorz Micek

2018-06-06

14. Egzamin z geografii Europy Północnej
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

2018-06-04

15. Egzamin z geografii biblijnej
dr hab. Izabela Sołjan

16. test zaliczeniowy z ćwiczeń regionalnych terenowych "Okolice Krakowa" - I rok
dr hab. Anita Bokwa

2018-06-01

17. Geografia turystyczna świata - egzamin
dr Robert Faracik

2018-05-29

18. Egzamin z przedmiotu Formy Turystyki - 21.06.2018 r.
dr Magdalena Kubal-Czerwińska

2018-05-28

19. Egzamin z Geografii rolnictwa
dr hab. Maria Soja

2018-04-17

20. TERENOWE METODY BADAŃ PRZYRODNICZYCH (I rok licencjat)
dr Leszek Kowanetz (koordynator kursu)


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (4)

1. Egzamin licencjacki - lipiec

2. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu

3. Akademiki 2018/19

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Studia doktoranckie (3)

1. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta

2. Szkolenia dla doktorantów - Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

3. Podania o przedłużenie roku studiów

Ogłoszenia o konsultacjach (21)

1. dr hab. M. Mika - konsultacje (PN) 25. czerwca

2. Jacek Kozak - konsultacje 21 czerwca

3. Konsultacje - A. Cygankiewicz

Więcej >>>

Dla kandydatów na studia (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Na marginesie (1)

1. Ogłoszenie

Inne (3)

1. Zbiory Kartograficzne - dyżury w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień)

2. Zaproszenie do udziału w konferencji i projekcji filmu

3. Konkurs stypendialny programu CEEPUS na wyjazdy w semestrze zimowym 2018/19

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional