[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2017-10-17

1. Proseminarium licencjackie - grupa R. Pawlusińskiego
dr Robert Pawlusiński

2. Ćwiczenia z geografii ludności i demografii - przesunięcie godziny pierwszych zajęć w dniu 18.X b.r.
dr Jakub Taczanowski

3. zaproszenie na CLIMATHON 2017 - ENERGIA DLA KLIMATU
dr hab. Anita Bokwa

2017-10-16

4. Statystyka - I rok licencjatu
dr Grzegorz Micek

5. Podstawy geografii człowieka - następny wykład 30 października br.
prof. dr hab. Boleslaw Domański

6. Met. badań geogr turyzmu wykład 17.10
dr hab. Mirosław Mika

7. Geografia ludności i demografia - ćwiczenia wg sal i grup
dr Jadwiga Gałka

2017-10-14

8. Globalne systemy finansowe i gospodarcze - wykład
dr Grzegorz Micek

9. Zmiany i zmienność klimatu - terminy zajęć
mgr Agnieszka Sulikowska

2017-10-13

10. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017
Koło Geografów UJ

11. Zajęcia z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludnosci w dniu 18.10.17
dr Jadwiga Gałka

12. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 17.10.2017
dr hab. Anita Bokwa

2017-10-12

13. Ważne dla I roku geografii
mgr Anna Strzelec

2017-10-11

14. Odwołanie zajęć i konsultacji
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

15. Zajęcia z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludnosci w dniu 11.10.17
dr Jadwiga Gałka

2017-10-09

16. Funkcjonowanie systemów przyrodniczych - ćwiczenia
mgr Paweł Krąż

2017-10-05

17. Zajęcia z geografii kultury i religii
dr hab. Izabela Sołjan

2017-10-04

18. Nowy termin zajęć z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludności
dr Jadwiga Gałka

19. Metody badania rzeźby
dr hab. Anna Michno

2017-10-03

20. Podstawy ekonomiczne turystyki
mgr Łukasz Matoga

21. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
dr Robert Pawlusiński

22. Geografia ludności i demografia - ćwiczenia
dr Jakub Taczanowski

2017-10-02

23. UWAGA III rok
dr hab. Jarosław Balon

24. I zajęcia z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludności łącznie dla grupy I i grupy II
dr Jadwiga Gałka

25. UWAGA PIERWSZY ROK!
dr hab. Jarosław Balon

26. A. Michno - Proseminarium Licencjackie
dr hab. Anna Michno

27. Ewolucja Rzeźby Polski
dr hab. Anna Michno

28. Właściwości Fizyczne i Chemiczne wód 2017/2018
dr hab. Mirosław Żelazny

29. GEOINFORMATYKA - ćwiczenia - rozpoczęcie
dr Krzysztof Ostafin

2017-09-27

30. Geogafia turyzmu
dr Robert Faracik


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. Naliczone płatności za powtarzanie przedmiotów

2. Godziny Dziekańskie

3. Uroczyste Promocje Magisterskie

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

2. j. angielski - zajęcia w piątki

Studia doktoranckie (4)

1. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

2. Salon Naukowy TD UJ

3. Spotkanie inauguracyjne - Doktoranci I roku

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (14)

1. M. Pietrzak - wyjątkowo konsultacje 17.10 zamiast 18.10

2. Konsultacje - G. Micek

3. zmiana terminu konsultacji A. Bokwy w dniu 16.10.2017

Więcej >>>

Inne (4)

1. KMTPNiS - zajęcia 17.10.2017

2. Konkurs stypendialny programu CEEPUS - wyjazdy w sem. letnim w roku akad. 2017/18 - aplikacje do 31 października 2017

3. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional