[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu

2017-12-13

1. Harmonogram ćwiczeń terenowych
mgr Anna Strzelec

2017-12-05

2. Egzamin - Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej
Aleksandra Lelek

3. Egzamin - Geograpfical Prblems ....
Aleksandra Lelek


GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (12)

1. Przestrzeń gospodarcza Polski - geneza nierówności. Zajęcia w dniu 19.12

2. Geografia turystyczna Polski

3. Geografia turystyczna Polski w dniu 14 grudnia 2017

Więcej >>>

Studia doktoranckie (2)

1. Harmonogram wersja 30-10-2017

2. Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej [harmonogram]

Ogłoszenia o konsultacjach (21)

1. Konsultacje w dniu 19.12.17- J. Gałka

2. zmiana terminu konsultacji A. Bokwy w dniu 21.12.2017

3. Zmiana godzin konsultacji

Więcej >>>

Inne (3)

1. KMTPNiS zajęcia 12.12.2017

2. KMTPNiS zajęcia 5.12.2017

3. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional