[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2017-09-12

zaliczenie r. a. 2016/17, wpis na kolejny rok akademicki, podania, płatności

Ważne informacje na koniec roku akademickiego  Wszyscy studenci do końca września powinni mieć zgłoszony program studiów do rozliczenia. Można to zrobić na kilka sposobów w zależności od sytuacji w jakiej student się znajduje:  

1.

Mam wszystko zdane i wpisane do USOS: zgłaszam program do rozliczenia  na swoim koncie USOSweb

2.

Nie zdałam/-em przedmiotu/-ów ale mam przynajmniej 50 ECTS zaliczonych w r.a. 16/17 – piszę podanie do Dyrektora ds. studenckich o wpis warunkowy

3.

Muszę powtarzać rok – piszę podanie do Pani Prodziekan ds. studenckich.

4.

Mam bardziej skomplikowaną sytuację – piszę maila do sekretariatu z pytaniem co zrobić.

 Druki podań znajdują się na stronie www.geo.uj.edu.pl w zakładce Dla studentów, Druki i formularze  Wszystkie podania można wrzucić do skrzynki koło sekretariatu – nie trzeba stać w kolejce.  Płatności za powtarzane przedmioty będą naliczane w październiku (przedmioty z semestru jesiennego i całoroczne) i lutym (przedmioty z semestru wiosennego)   

mgr Anna Strzelec

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu

2017-08-02

1. System kolejkowy w Dziekanacie ds. studenckich
mgr Anna Strzelec

2017-09-26

2. J.angielski wybór grup mgr M.Kruk nowy harmonogram
Aleksandra Lelek

2017-09-22

3. Ostatnia rejestracja na przedmioty.
mgr Anna Strzelec

4. Ostatni rok studiów magisterskich i licencjackich - złożenie pracy dyplomowej
mgr Anna Strzelec

2017-09-19

5. Powtarzanie przedmiotów, roku - płatności
mgr Anna Strzelec

2017-09-14

6. Zawieszenie kursu: Geografia Iranu
dr hab. Jarosław Balon

7. Odwołany Dyżur prodziekan ds. studenckich w dniach 14-22 września
mgr Anna Strzelec

2017-09-13

8. Rejestracja na kursy ze Studium Pedagogicznego
mgr Anna Strzelec

2017-09-12

9. Godziny otwarcia sekretariatu w dniach 18-21.09.2017
mgr Anna Strzelec

10. zaliczenie r. a. 2016/17, wpis na kolejny rok akademicki, podania, płatności


GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (10)

1. DODATKOWE KURSY NIE URUCHOMIONE I JEDEN URUCHOMIONY!

2. rozpoczęcie kursu "Biometeorologia człowieka"

3. Statystyka - wykład

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (3)

1. Harmonogram zajęć w semestrze jesiennym dla studentów I i II roku na kierunku e-GEO

2. Rejestracja na lektoraty dla e-GP

3. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Studia doktoranckie (5)

1. Legitymacje doktoranckie - przedłużanie teminu ważności

2. System biletowy w Dziekanacie ds. studiów doktoranckich

3. Wstępny harmonogram

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (7)

1. dr R. Faracik - konsultacje w dniach 25-29 września 2017

2. R. Pawlusiński - konsultacje

3. A.Wypych - konsultacje

Więcej >>>

Inne (2)

1. Zaproszenie do udziału w projekcie - wymiana zagraniczna na Ukrainę

2. Zaproszenie do udziału w projekcie dla studentów studiów I i II stopnia

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional