[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2017-06-29

Dyżury Dyrektora w lipcu i sierpniu

Z upoważnienia Dyrektora ds. studenckich dr hab. Jarosława Balona informuję, że Dyrektor Jarosław Balon w związku z urlopem będzie nieobecny w Instytucie od 7 lipca 2017 do końca sierpnia dlatego wszystkie sprawy wymagające decyzji lub podpisu Dyrektora należy załatwić w przyszłym tygodniu (do 6 lipca) lub poczekać do września. Równocześnie informuję, że w dniu 4 lipca Dyżur Dyrektora rozpocznie się ok 11.30 i będzie trwał do 13:00.

mgr Anna Strzelec

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu

2017-08-02

1. System kolejkowy w Dziekanacie ds. studenckich
mgr Anna Strzelec

2017-06-29

2. Dyżury Dyrektora w lipcu i sierpniu

2017-08-08

3. I rok - nowoprzyjęci studenci
mgr Anna Strzelec

2017-08-04

4. Sekretariat ds. studenckich nieczynny w sierpniu
mgr Anna Strzelec

2017-07-28

5. Rejestracja na przedmioty na rok 2017/18 - 1 sierpnia
mgr Anna Strzelec

2017-07-19

6. Egzamin licencjacki - 8 września
mgr Anna Strzelec

2017-07-11

7. Studenci I, II roku licencjatu i I roku SUM - rozliczanie roku, wpis na r.a. 2017/18
mgr Anna Strzelec

2017-07-05

8. UWAGA! III rok, egzamin licencjacki rekrutacja na studia magisterskie
mgr Anna Strzelec

2017-06-22

9. Studenci którzy realizują przedmioty ze studium pedagogicznego - Ważne!
mgr Anna Strzelec

2017-06-21

10. Akademiki 2017/18
Aleksandra Lelek

2017-06-02

11. Kilka bardzo ważnych informacji na koniec roku akademickiego
mgr Anna Strzelec


GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (7)

1. Egzamin „Meteorologia i klimatologia" (kurs podstawowy)

2. Geografia turystyczna Polski, Geografia turystyczna świata - egzamin II termin

3. Test poprawkowy z "Okolic Krakowa"

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Studia doktoranckie (1)

1. Dziekanat ds. studiów doktoranckich - godziny przyjęć w okresie wakacyjnym

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional