[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2017-10-10

I rok licencjat - legitymacje

Wszyscy studenci którzy zapłacili za legitymacje mają je gotowe do odbioru. Zapraszam do sekretariatu po odbiór w godzinach otwarcia.

mgr Anna Strzelec

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu

2017-10-10

1. Naliczone płatności za powtarzanie przedmiotów
mgr Anna Strzelec

2017-10-20

2. Środowiska polarne Ziemi
Aleksandra Lelek

3. Podpięcia przedmiotów - bardzo pilne!!!
mgr Anna Strzelec

2017-10-19

4. Zmiana sali - kurs Wybrane prob.przyr.i społ.państw Dal.Wsch. w dn.25.10.2017
Aleksandra Lelek

5. Geoinformatyka 25.10.2017 zmiana sali
Aleksandra Lelek

2017-10-18

6. Godziny Dziekańskie
mgr Anna Strzelec

2017-10-16

7. Uroczyste Promocje Magisterskie
mgr Anna Strzelec

2017-10-12

8. Absolwenci licencjatu- odbiór dyplomów
mgr Anna Strzelec

2017-10-10

9. I rok licencjat - legitymacje

2017-10-06

10. Kursy uruchomione i nieuruchomione - korekty w zapisach na kursy tylko do 13 października
mgr Anna Strzelec

2017-09-27

11. Hydrogeologia - dla chętnych i tych którzy powtarzają kurs
mgr Anna Strzelec


GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (31)

1. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 24.10.2017

2. Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy

3. Dydaktyka geografii II - ćwiczenia 20.10.2017

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (3)

1. Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy

2. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

3. j. angielski - zajęcia w piątki

Studia doktoranckie (8)

1. Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy

2. Ochrona Własności Intelektualnej

3. Nabór wniosków w dodatkowej edycji Konkursu TD UJ na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (8)

1. Konsultacje - G. Micek

2. K. Ostafin - konsultacje 16 X, 20 X

3. odwołanie

Więcej >>>

Inne (5)

1. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora

2. KMTPNiS - zajęcia 17.10.2017

3. Konkurs stypendialny programu CEEPUS - wyjazdy w sem. letnim w roku akad. 2017/18 - aplikacje do 31 października 2017

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional