[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-01-15

Zbliżająca się sesja i sesja poprawkowa - wskazówki

Sesja trwa od 29 styczna do 10 lutego, a sesja poprawkowa od 17 do 23 lutego. 
W przypadku nieobecności na egzaminie zgodnie z Regulaminem student ma obowiązek w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu egzaminu złożyć wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na tym egzaminie. Po usprawiedliwieniu nieobecności przez Dyrektora, ja wpisuję informację do USOS – którą widzi prowadzący przedmiot i to student ma z prowadzącym ustalić kiedy przystąpi do tego egzaminu. 
 
 

mgr Anna Strzelec

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu

2018-02-19

1. Stypendia - odbiór decyzji i wypłaty w marcu
mgr Elżbieta Krąż

2. harmonogram spotkań organizacyjnych dotyczących zajęć terenowych
mgr Anna Strzelec

3. Szkolenie BHP dla zapominalskich
mgr Anna Strzelec

2018-02-15

4. Informacje od Pana M. Kruka - j. angielski
mgr Anna Strzelec

2018-02-14

5. nieczynny dziekanat cd.
mgr Anna Strzelec

2018-02-11

6. Nieczynny dziekanat ds. studenckich
mgr Anna Strzelec

2018-01-30

7. j. angielski grupy mgr M. Kruka
mgr Anna Strzelec

2018-01-29

8. Studenci którzy mieli zwolnienie z opłaty
mgr Anna Strzelec

2018-01-15

9. Zbliżająca się sesja i sesja poprawkowa - wskazówki

2018-01-11

10. Korekty w wybranych kursach na semestr letni
mgr Anna Strzelec

2017-12-05

11. Egzamin - Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej
Aleksandra Lelek


GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (22)

1. Geografia rolnictwa – rozpoczęcie zajęć

2. Metody badań gleb organicznych - rozpoczęcie zajęć

3. Geografia ludności i demografia - ostateczny termin oddania prac

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Harmonogram zajęć w semestrze wiosennym w 2018 r. - poprawa

Studia doktoranckie (3)

1. Stypendia - wypłaty w marcu

2. Filozofia - pierwsze zajęcia w semestrze wiosennym

3. Filozofia - informacja dla osób, które nie zarejestrowały się na kurs

Ogłoszenia o konsultacjach (14)

1. Konsultacje prof. B. Domańskiego w czwartek 1 marca br. wyjątkowo w godz.15-16

2. Jolanta Święchowicz_Konsultacje w semestrze wiosennym

3. Ł. Matoga - konsultacje 22.02.2018 r.

Więcej >>>

Na marginesie (1)

1. Zaproszenie do zapoznania się z informacjami o stypenium

Inne (2)

1. Wyniki głosowania na projekty studenckie przygotowane w ramach kursy Zarządzanie projektami

2. Zbiory Kartograficzne - zmiana godzin pracy


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional