[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-09-04

ZAPISY na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ Semestr zimowy 2018/2019

Aby uzyskać dostęp do rejestracji na przedmioty w Studium Pedagogicznym należy uzyskać zgodę Dyrektora ds. studenckich. 
 
Do 20 września należy złożyć w Dziekanacie ds. studenckich wypełnione podanie - wzór w załączniku. 
 
Dokładne informacje o zajęciach w Studium Pedagogicznym znajdziecie Państwo na stronie http://www.sp.uj.edu.pl 
 
 
Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ /SPUJ/ w semestrze zimowym 2018/2019 odbywać się będą w następujących etapach: 
 
I etap: do 20.09.2018 r. – uzyskiwanie przez studentów uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze zimowym 2018/2019. 
 
II etap: od 24.09.2018 r. godz. 9.00 do 7.10.2018 r. godz. 23.59 – rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych studentów. 
 
III etap: od 8.10.2018 r. do 14.10.2018 r.  – ponownie zostanie udostępniona możliwość uzyskania przez studentów uprawnień do rejestracji na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ w semestrze zimowym 2018/2019. Procedura uzyskiwania uprawnień w etapie III jest analogiczna do etapu I. 
 
IV etap: od 15.10.2018 r. godz. 9.00 do 21.10.2018 r. godz. 23.59  – ponownie zostanie otwarta rejestracja przez USOSweb na przedmiot i do grupy, dokonywana samodzielnie przez uprawnionych do tego studentów. Jet to etap dedykowany osobom, które uzyskają uprawnienia po zakończeniu etapu II. Prosimy jednak nie odkładać zapisów do etapu IV.   
 

mgr Anna Strzelec

Załącznik:
docxPodanie o dopisanie do studium pedagogicznego jesień.docx (13 KB)

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich

2018-09-11

1. Odwołany dyżur Dyrektora ds. studenckich 10 -11 września
mgr Anna Strzelec

2. Zaproszenie na uroczyste promocje magisterskie Geografia, e-gospodarka przestrzenna
mgr Anna Strzelec

2018-09-04

3. ZAPISY na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ Semestr zimowy 2018/2019

2018-07-27

4. Rejestracja na przedmioty dla Geografii i e-gospodarki przestrzennej od 30 lipca
mgr Anna Strzelec

2018-07-09

5. Wnioski o stypendium socjalne i dom studencki 2018/19
Aleksandra Lelek

2018-07-06

6. Ważne informacje na koniec roku akademickiego
mgr Anna Strzelec


Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (8)

1. Egzamin z Gegrafii miast i procesów urbanizacji (II termin)

2. Egzamin z Obszarów metropolitalnych (II termin)

3. Egzamin z geografii biblijnej, II termin

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. DYŻURY W CZASIE WAKACJI

Studia doktoranckie (2)

1. Składanie wniosków stypendialnych - informacje organizacyjne

2. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta - przypomnienie

Ogłoszenia o konsultacjach (12)

1. kosultacje we wrześniu

2. Jacek Kozak - konsultacje 17 i 20 września

3. Dr Jakub Taczanowski - najbliższe konsultacje

Więcej >>>

Inne (2)

1. Zbiory Kartograficzne - popołudniowe dyżury we wrześniu

2. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy - zaproszenie

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional