[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (3)

1. Harmonogram ćwiczeń terenowych

2. Egzamin - Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej

3. Egzamin - Geograpfical Prblems ....

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (12)

1. Przestrzeń gospodarcza Polski - geneza nierówności. Zajęcia w dniu 19.12

2. Geografia turystyczna Polski

3. Geografia turystyczna Polski w dniu 14 grudnia 2017

4. Proseminarium grupa I. Sołjan

5. Hospitacje w II LO - 13, 14,15 grudnia

6. Zarządzanie projektami - ćwiczenia 11.12.2017

7. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego

8. Podstawy ekonomiczne turystyki (ćwiczenia) - zmiana terminu zajęć

9. Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego- egzamin

10. Oferta praktyk zawodowych dla studentów studiów licencjackich w Centrum Zdalnego Nauczania UJ

11. Pracownia ogólna, grupa dr. J. Taczanowskiego - Obowiązkowe szkolenia

12. Statystyka - egzamin

Studia doktoranckie (2)

1. Harmonogram wersja 30-10-2017

2. Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej [harmonogram]

Ogłoszenia o konsultacjach (21)

1. Konsultacje w dniu 19.12.17- J. Gałka

2. zmiana terminu konsultacji A. Bokwy w dniu 21.12.2017

3. Zmiana godzin konsultacji

4. dr K.Ostafin - przesunięcie konsultacji 18 XII -> 19 XII

5. W. Szymański - odwołane konsultacje 19 i 20 grudnia

6. Konsultacje 18-19.XII - dr Anna Avdiushchenko

7. Ł. Matoga - konsultacje 14.12.2017 r.

8. M. Pietrzak wyjątkowo konsultacje 14.12 zamiast 15.12

9. dr M. Kubal-Czerwińska - konsultacje 13.12.2017 odwołane

10. Zmiana terminu

11. M. Szwagrzyk - odwołane konsultacje

12. konsultacje A. Bokwy w dniu 14.12.2017

13. Joanna Siwek_zmiana godziny konsultacji

14. A. Michno - konsultacje

15. Konsultacje 11.12.2017 - dr Anna Avdiushchenko

16. D.Matuszko-odwołane konsultacje 12.12.

17. K. Rotter-Jarzebinska - zmiana terminu konsultacji

18. M. Mika. - konsultacje 5.12.2017

19. Odwołanie dyżuru - G. Micek

20. Dr Jakub Taczanowski - korekta godzin konsultacji we wtorki

Więcej >>>

Inne (3)

1. KMTPNiS zajęcia 12.12.2017

2. KMTPNiS zajęcia 5.12.2017

3. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional