[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu

2017-08-02

1. System kolejkowy w Dziekanacie ds. studenckich
mgr Anna Strzelec

2017-09-22

2. Ostatnia rejestracja na przedmioty.
mgr Anna Strzelec

3. Ostatni rok studiów magisterskich i licencjackich - złożenie pracy dyplomowej
mgr Anna Strzelec

2017-09-19

4. Powtarzanie przedmiotów, roku - płatności
mgr Anna Strzelec

2017-09-14

5. Zawieszenie kursu: Geografia Iranu
dr hab. Jarosław Balon

6. Odwołany Dyżur prodziekan ds. studenckich w dniach 14-22 września
mgr Anna Strzelec

2017-09-13

7. Rejestracja na kursy ze Studium Pedagogicznego
mgr Anna Strzelec

2017-09-12

8. Godziny otwarcia sekretariatu w dniach 18-21.09.2017
mgr Anna Strzelec

9. zaliczenie r. a. 2016/17, wpis na kolejny rok akademicki, podania, płatności
mgr Anna Strzelec


GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (11)

1. DODATKOWE KURSY NIE URUCHOMIONE I JEDEN URUCHOMIONY!

2. rozpoczęcie kursu "Biometeorologia człowieka"

3. Statystyka - wykład

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Rejestracja na lektoraty dla e-GP

2. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Studia doktoranckie (4)

1. System biletowy w Dziekanacie ds. studiów doktoranckich

2. Wstępny harmonogram

3. Nieczynny Dziekanat doktorancki - do 15 września br.

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (10)

1. dr R. Faracik - konsultacje w dniach 25-29 września 2017

2. R. Pawlusiński - konsultacje

3. A.Wypych - konsultacje

Więcej >>>

Inne (2)

1. Zaproszenie do udziału w projekcie - wymiana zagraniczna na Ukrainę

2. Zaproszenie do udziału w projekcie dla studentów studiów I i II stopnia

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional