[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2017-08-31

Rozliczenie roku akademickiego

Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie przypominam, że podstawą do rozliczenia roku akademickiego i wpisu na kolejny jest złożenie do dziekanatu doktoranckiego uzupełnionego sprawozdania z wykonania obowiązków doktoranta oraz wpis w USOS-ie z wszystkich realizowanych przedmiotów. W przypadku braku jakiegokolwiek wpisu bardzo proszę o kontakt z prowadzącym zajęcia, gdyż po zamknięciu protokołów nie będzie to możliwe.  
 
Z wyrazami szacunku,  

mgr Elżbieta Krąż

Studia doktoranckie

2017-09-05

1. System biletowy w Dziekanacie ds. studiów doktoranckich
mgr Elżbieta Krąż

2017-09-19

2. Wstępny harmonogram
Elżbieta Bilska-Wodecka

2017-09-12

3. Nieczynny Dziekanat doktorancki - do 15 września br.
mgr Elżbieta Krąż

2017-08-31

4. Rozliczenie roku akademickiego


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. System kolejkowy w Dziekanacie ds. studenckich

2. Ostatnia rejestracja na przedmioty.

3. Ostatni rok studiów magisterskich i licencjackich - złożenie pracy dyplomowej

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (8)

1. KURSY NIE URUCHOMIONE

2. Inauguracja roku akademickiego na Wydziale GiG

3. Konsultacje - J. Święchowicz

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Ogłoszenia o konsultacjach (10)

1. dr R. Faracik - konsultacje w dniach 25-29 września 2017

2. R. Pawlusiński - konsultacje

3. A.Wypych - konsultacje

Więcej >>>

Inne (2)

1. Zaproszenie do udziału w projekcie - wymiana zagraniczna na Ukrainę

2. Zaproszenie do udziału w projekcie dla studentów studiów I i II stopnia

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional