[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich

2018-05-21

1. Nieczynny Dziekanat
mgr Anna Strzelec

2018-05-18

2. I rok licencjat - wybór specjalności
mgr Anna Strzelec

2018-05-15

3. Odwołane Dyżury Dyrektora ds. studenckich
mgr Anna Strzelec


Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (22)

1. Seminarium magisterskie prof. B. Domański 22 maja br. odwołane

2. Wybrane geozagrożenia

3. Odwołane Dyżury Dyrektora ds. studenckich 5 czerwca

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (2)

1. Zaproszenie do udziału w Warsztatach "Partycypacja dla przestrzeni"

2. Slajdowisko z wyjazdu naukowego KGUJ

Studia doktoranckie (3)

1. Nieczynny dziekanat doktorancki do 25 maja br.

2. Stypendia - wypłaty w czerwcu

3. Slajdowisko z wyjazdu naukowego KGUJ

Ogłoszenia o konsultacjach (20)

1. Ł. Musielok – konsultacje w okresie 22.05.–29.06.

2. odwołane konsultacje_E_Gorczyca

3. Dr Jakub Taczanowski - odwołane konsultacje w dwóch najbliższych tygodniach

Więcej >>>

Inne (4)

1. Zbiory Kartograficzne - dyżury w okresie 21.05-5.06

2. Wyjścia do Symulatora Tramwaju oraz Zajezdni Podgórze

3. Slajdowisko z wyjazdu naukowego KGUJ

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional