[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2017-09-13

Rejestracja na kursy ze Studium Pedagogicznego

Każdy student chcący zarejestrować się na przedmioty ze Studium Pedagogicznego musi uzyskać uprawnienia do rejestracji. Aby je uzyskać należy do 21 września wrzucić do skrzynki koło sekretariatu wypełnione podanie (wzór w załączniki). Rejestracja na te zajęcia odbywać się będzie w dniach 25.09-6.10 i organizowana jest przez Studium Pedagogiczne UJ

mgr Anna Strzelec

Załącznik:
docxPodanie o dopisanie do studium pedagogicznego jesień.docx (13 KB)

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu

2017-08-02

1. System kolejkowy w Dziekanacie ds. studenckich
mgr Anna Strzelec

2017-09-22

2. Ostatnia rejestracja na przedmioty.
mgr Anna Strzelec

3. Ostatni rok studiów magisterskich i licencjackich - złożenie pracy dyplomowej
mgr Anna Strzelec

2017-09-19

4. Powtarzanie przedmiotów, roku - płatności
mgr Anna Strzelec

2017-09-14

5. Zawieszenie kursu: Geografia Iranu
dr hab. Jarosław Balon

6. Odwołany Dyżur prodziekan ds. studenckich w dniach 14-22 września
mgr Anna Strzelec

2017-09-13

7. Rejestracja na kursy ze Studium Pedagogicznego

2017-09-12

8. Godziny otwarcia sekretariatu w dniach 18-21.09.2017
mgr Anna Strzelec

9. zaliczenie r. a. 2016/17, wpis na kolejny rok akademicki, podania, płatności
mgr Anna Strzelec


GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (11)

1. DODATKOWE KURSY NIE URUCHOMIONE I JEDEN URUCHOMIONY!

2. rozpoczęcie kursu "Biometeorologia człowieka"

3. Statystyka - wykład

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Rejestracja na lektoraty dla e-GP

2. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Studia doktoranckie (4)

1. System biletowy w Dziekanacie ds. studiów doktoranckich

2. Wstępny harmonogram

3. Nieczynny Dziekanat doktorancki - do 15 września br.

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (10)

1. dr R. Faracik - konsultacje w dniach 25-29 września 2017

2. R. Pawlusiński - konsultacje

3. A.Wypych - konsultacje

Więcej >>>

Inne (2)

1. Zaproszenie do udziału w projekcie - wymiana zagraniczna na Ukrainę

2. Zaproszenie do udziału w projekcie dla studentów studiów I i II stopnia

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional