[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Announcements

Announcement - not only for students

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (1)

1. Dyżury Dyrektora w czasie zajęć terenowych

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (23)

1. Formy turystyki - egzamin 20 czerwca 2017

2. Geografia rolnictwa – EGZAMIN

3. Egzamin Geomorfologia Gór

4. I rok Terenowe metody badań przyrodniczych - grupa 3 - PILNE

5. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych - egzamin

6. Paleogeografia - egzamin

7. Egzamin z kursu "Przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski" w dniach 19-21 czerwca 2017

8. Ewolucja RzeĽby Polski

9. Dydaktyka geografii - zajęcia z uczniami

10. Konsultacje Metody badania osadów czwartorzędowych - dr Piotr Kłapyta

11. Podstawy dydaktyki, Dydaktyka geografii i Dydaktyka przyrody - egzaminy i zaliczenia

12. POMORZE - ćwiczenia regionalne - 29.05-3.06.2017

13. Ćwiczenia terenowe z geomorfologii

14. Góry ¦więtokrzyskie

15. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych

16. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych (I rok licencjatu)

17. Regiony klimatyczne ¶wiata - test zaliczeniowy

18. I rok - Terenowe Metody Badań Społeczno-Ekonomicznych

19. Geografia przemysłu i komunikacji- egzamin

20. Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekon. - dr R. Faracik

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. egazmin z AiWDP

2. Marketing terytorialny

Studia doktoranckie (2)

1. Oceny z Prezentacji

2. Prezentacje (23 i 24 maja) program AKTUALIZACJA

Ogłoszenia o konsultacjach (14)

1. dr Krzysztof Ostafin - odwołane konsultacje 1 czerwca

2. Dr Jakub Taczanowski - odwołane konsultacje w najbliższym tygodniu

3. Ł.Musielok - odwołane konsultacje

4. dodatkowe konsultacje, B. Rzonca

5. zmiany w dyżurach MDrewnik

6. konsultacje I. Sołjan do 2. VI. 2017

7. A. Michno - konsultacje

8. K. Rotter-Jarzębińska - odwołanie dyzuru w dn. 25 maja 2017 r.

9. odwołany dyżur 24 maja w srodę

10. Konsultacje 23.V.2017- dr Anna Avdiushchenko

11. D. Matuszko - konsultacje podczas ćwiczeń terenowych i sesji

12. Zmiana terminów

13. konsultacje dr J. Działek 16.05

14. Dr Jakub Taczanowski - terminy konsultacji

Na marginesie (1)

1. Laudacje studenckie

Inne (2)

1. Hackathon Big Data

2. Zaproszenie na otwarte wykłady

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional