[PL]

Logo UJJagiellonian University in Cracow
Institute of Geography and Spatial Management
30-387 Cracow, ul. Gronostajowa 7, Poland

www.geo.uj.edu.pl
Structure
Educational info
Science
Publishing
Varia
Students
Announcements

Announcement - not only for students

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (3)

1. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu

2. Akademiki 2018/19

3. I rok przypomnienie

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (22)

1. ćw. terenowe 1410 (dr R. Faracik) grupa 2

2. Wybór promotora na studiach magisterskich

3. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu

4. Globalne procesy: slajdy 3. wykładu dr hab. M. Paszkowskiego

5. Egzamin z Obszarów metropolitalnych

6. Odwołanie konsultacji

7. Egzamin z Geografii przemysłu i komunikacji -termin II

8. Terenowe metody badań przyrodniczych - geoekologia

9. Termin spotkania, praktyki zawodowe i projekt "Motywacje, doświadczenia i zachowania osób odwiedzających..."

10. Pomorze - zaliczenie

11. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych - grupa 2

12. KARPATY zaliczenie

13. obóz naukowy HydroBieszczady

14. Ekonomika miast i regionów

15. Wycieczki w ramach kursu Hydrologia obszarów zurbanizowanych

16. Egzamin z geografii Europy Północnej

17. Egzamin z geografii biblijnej

18. test zaliczeniowy z ćwiczeń regionalnych terenowych "Okolice Krakowa" - I rok

19. Geografia turystyczna świata - egzamin

20. Egzamin z przedmiotu Formy Turystyki - 21.06.2018 r.

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Studia doktoranckie (3)

1. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta

2. Szkolenia dla doktorantów - Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

3. Podania o przedłużenie roku studiów

Ogłoszenia o konsultacjach (21)

1. Konsultacje I. Soljan w sesji letniej

2. A.Wypych - konsultacje w sesji letniej

3. konsultacje 19 czerwca 2018 r

4. Dyżury G. Micek

5. A. Michno - 20 czerwiec

6. dr R. Faracik - najbliższe terminy konsultacji

7. J.Liro, konsultacje

8. K. Anielska - konsultacje

9. W. Szymański - odwołane konsultacje 20 czerwca (środa)

10. A. Michno - sesja - konsultacje

11. dr R. Faracik - najbliższe terminy konsultacji

12. Ł. Fiedeń - odwołane konsultacje 14 i 21.06

13. Odwołane

14. konsultacje ws. projektu w czerwcu, Justyna Liro

15. M.Kubal-Czerwińska- odwołane konsultacje

16. D. Werner - Konsultacje w czerwcu

17. J. Gałka - konsultacje w czerwcu

18. A.Wypych - konsultacje czerwiec

19. konsultacje A. Bokwy w okresie 21.05-29.06.2018

20. Dr Robert Guzik - konsultacje w okresie zajęć terenowych i sesji letniej

Więcej >>>

Dla kandydatów na studia (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Na marginesie (1)

1. Ogłoszenie

Inne (2)

1. Zaproszenie do udziału w konferencji i projekcji filmu

2. Konkurs stypendialny programu CEEPUS na wyjazdy w semestrze zimowym 2018/19


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional