[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. Pilny Kontakt

2. Wnioski o styp.socjalne semestr wiosenny 2017/18

3. Zbliżająca się sesja i sesja poprawkowa - wskazówki

4. Zapisy na kursy Studium Pedagogicznego na semestr wiosenny

5. Korekty w wybranych kursach na semestr letni

6. Zajęcia terenowe - poprawione terminy

7. Wnioski o styp.socjalne semestr wiosenny 2017/18

8. Egzamin - Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej

9. Egzamin - Geograpfical Prblems ....

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (23)

1. Egzamin z Geograficznych uwarunkowań jakości życia

2. Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego- egzamin

3. Zaproszenie na wykłady gościnne - piątek, 26 stycznia

4. Zaproszenie do publikacji artykułów

5. Podstawy geografii człowieka - egzamin 29 stycznia br.

6. zaproszenie na odczyt "Geograficzne uwarunkowania uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce" w Polskim Towarzystwie Geograficznym 23.01.2018

7. Metody badania rzeźby Ostatnie ćwiczenia 26_stycznia

8. Dydaktyka geografii II - 19.01.2018

9. Geografia turystyczna Polski

10. Turystyka międzynarodowa

11. Metody badań geografii turyzmu - Egzamin 23.01.2018

12. OiORT_ Egzamin

13. ZAPROSZENIE

14. ZAPISY I WYPISY Z KURSÓW SEMETRU WIOSENNEGO

15. zaproszenie na wykład o geografii przestępczości w języku angielskim

16. Proseminarium licencjackie - A. Michno

17. Dydaktyka geografii II - zmiana terminu hospitacji w Szkole Waldorfskiej na 18 stycznia

18. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin kolokwium

19. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin egzaminu

20. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (3)

1. Zaproszenie na wykłady gościnne - piątek, 26 stycznia

2. Zaproszenie do publikacji artykułów

3. ZAPROSZENIE

Studia doktoranckie (4)

1. Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej – wykłady w piątek, 26 stycznia

2. Zaproszenie do publikacji artykułów

3. Stypendia - wypłaty w lutym

4. Sesja referatowa - terminy prezentacji dla 1 i 2 roku

Ogłoszenia o konsultacjach (9)

1. M. Pietrzak - konsultacje 23.01.2018

2. Ł. Fiedeń - konsultacje 25.01

3. Konsultacje 22.I - dr Anna Avdiushchenko

4. A.Wypych - konsultacje 25.01

5. Ł. Fiedeń - dodatkowe konsultacje 22.01

6. Zmiana terminu konsultacji I. Sołjan

7. dr hab. M. Mika - konsultacje 16.01.2018 - Zmiana!

8. odwołanie konsultacji

9. M. Troll - zmiana miejsca i terminów konsultacji

Inne (5)

1. KMTPNiS zajęcia 23.01.2017

2. Zaproszenie

3. Zaproszenie na wydarzenie w ramach EURO WEEK of Erasmus Student Network - 18.01.2018 r.

4. Zaproszenie

5. Zbiory Kartograficzne - zmiana godzin pracy


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional