[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (2)

1. 27 kwietnia Dyżur Dyrektora ds. studenckich

2. Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (19)

1. Metody analizy przestrzennej - oceny z ćwiczeń

2. Seminarium magisterskie prof. B. Domański 9 i 10 maja br

3. Egzamin z Metod Analizy Przestrzennej

4. Proseminarium licencjackie grupa L.Luchter

5. GEOSYSTEMY GÓR -ważne

6. Dydaktyka geografii I - literatura

7. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne - kolejne spotkanie

8. Formy turystyki (ćwiczenia) – konsultacje 27.04.2017

9. Turystyka w Europie

10. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 12.04.2017

11. Metody Badań Osadów Czwatorzędowych - laboratorium

12. Pracownia ogólna - grupa dr. Jakuba Taczanowskiego

13. Formy turystyki (ćwiczenia) - termin zajęć

14. Ekonomika miast i regionów

15. Ćwiczenia terenowe - SUWALSZCZYZNA+LITWA oraz PODLASIE

16. KARPATY 2017

17. Ćwiczenia terenowe KARPATY - informacje dla uczestników zajęć - termin wpłat do 3 marca 2017

18. Ćwiczenia terenowe GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE... - informacje dla uczestników zajęć - termin wpłat do 13 marca 2017

19. Formy turystyki – termin rozpoczęcia ćwiczeń

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Seminarium magisterskie prof. B. Domański 9 i 10 maja br

2. egzamin j. angielski - E-gospodarka przestrzenna

Studia doktoranckie (3)

1. Geografia stosowana – wykłady [11 maja i 12 maja 2017 r.] aktualizacja

2. Zaproszenie na konferencję

3. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

Ogłoszenia o konsultacjach (6)

1. E. Bilska - 27 kwietnia odwołane konsultacje

2. Ł. Matoga - konsultacje 27.04.2017 r.

3. Ewa Grabska - konsultacje

4. odwołany dyżur MDrewnika 24-04-2017

5. dr R. Faracik - odwołane konsultacje w dniu 20.04.2017

6. Dr Jakub Taczanowski - terminy konsultacji

Inne (2)

1. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 26.04.2017

2. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 19.04.2017


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional