[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. Dyżury Dyrektora w lipcu i sierpniu

2. Egzamin licencjacki - 8 września

3. Godziny otwarcia sekretariatu dla studentów podczas wpisów na studia 17-20 lipca i 24-26 lipca

4. Studenci I, II roku licencjatu i I roku SUM - rozliczanie roku, wpis na r.a. 2017/18

5. UWAGA! III rok, egzamin licencjacki rekrutacja na studia magisterskie

6. Studenci którzy realizują przedmioty ze studium pedagogicznego - Ważne!

7. Akademiki 2017/18

8. Uwaga III rok egzamin licencjacki – termin lipcowy

9. Kilka bardzo ważnych informacji na koniec roku akademickiego

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (11)

1. Test poprawkowy z "Okolic Krakowa"

2. J. Święchowicz - Konsultacje

3. Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski -egzamin II termin

4. Egzaminy poprawkowe - j. angielski - M. Kruk

5. studia licencjackie - wybor specjalnosci

6. Geografia przemysłu i komunikacji -egzamin II termin

7. Projekty II rok - A.Wypych

8. Ogłoszenie o naborze do pracy w IMGW

9. Projekt specjalizacyjny FiKŚP

10. TERENOWE METODY BADAŃ PRZYRODNICZYCH - I rok

11. Formy turystyki – zaliczenie ćwiczeń

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Studia doktoranckie (1)

1. Dziekanat ds. studiów doktoranckich - godziny przyjęć w okresie wakacyjnym

Ogłoszenia o konsultacjach (2)

1. D. Matuszko - konsultacje 17 i 20 lipca

2. Godziny konsultacji w dniach 17 - 18 VII

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional