[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (1)

1. Dyżury Dyrektora w czasie zajęć terenowych

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (25)

1. Formy turystyki - egzamin 20 czerwca 2017

2. Geografia rolnictwa – EGZAMIN

3. Egzamin Geomorfologia Gór

4. I rok Terenowe metody badań przyrodniczych - grupa 3 - PILNE

5. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych - egzamin

6. Paleogeografia - egzamin

7. Egzamin z kursu "Przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski" w dniach 19-21 czerwca 2017

8. Ewolucja Rzeźby Polski

9. Dydaktyka geografii - zajęcia z uczniami

10. Konsultacje Metody badania osadów czwartorzędowych - dr Piotr Kłapyta

11. Podstawy dydaktyki, Dydaktyka geografii i Dydaktyka przyrody - egzaminy i zaliczenia

12. POMORZE - ćwiczenia regionalne - 29.05-3.06.2017

13. Ćwiczenia terenowe z geomorfologii

14. Góry Świętokrzyskie

15. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych

16. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych (I rok licencjatu)

17. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne - ważne

18. Regiony klimatyczne świata - test zaliczeniowy

19. I rok - Terenowe Metody Badań Społeczno-Ekonomicznych

20. Geografia przemysłu i komunikacji- egzamin

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. egazmin z AiWDP

2. Marketing terytorialny

Studia doktoranckie (3)

1. Oceny z Prezentacji

2. Prezentacje (23 i 24 maja) program AKTUALIZACJA

3. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

Ogłoszenia o konsultacjach (16)

1. Dr Jakub Taczanowski - odwołane konsultacje w najbliższym tygodniu

2. Ł.Musielok - odwołane konsultacje

3. dodatkowe konsultacje, B. Rzonca

4. zmiany w dyżurach MDrewnik

5. konsultacje I. Sołjan do 2. VI. 2017

6. A. Michno - konsultacje

7. K. Rotter-Jarzębińska - odwołanie dyzuru w dn. 25 maja 2017 r.

8. odwołany dyżur 24 maja w srodę

9. Konsultacje 23.V.2017- dr Anna Avdiushchenko

10. Dr Jakub Taczanowski - odwołane konsultacje we wtorek 23 maja b.r.

11. Konsultacje 22 maja – dr Krzysztof Ostafin

12. D. Matuszko - konsultacje podczas ćwiczeń terenowych i sesji

13. Zmiana terminów

14. konsultacje dr J. Działek 16.05

15. Ewa Grabska - odwołane konsultacje

16. Dr Jakub Taczanowski - terminy konsultacji

Na marginesie (1)

1. Laudacje studenckie

Inne (2)

1. Hackathon Big Data

2. Zaproszenie na otwarte wykłady

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional