[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. Naliczone płatności za powtarzanie przedmiotów

2. Godziny Dziekańskie

3. Uroczyste Promocje Magisterskie

4. Absolwenci licencjatu- odbiór dyplomów

5. I rok licencjat - legitymacje

6. Kursy uruchomione i nieuruchomione - korekty w zapisach na kursy tylko do 13 października

7. Godziny otwarcia dziekanatu Geografia i e-gospodarka przestrzenna w dniach 5 i 6 października - zmiana

8. Dyżur Dyrektora ds. studenckich w dniu 4 października

9. Hydrogeologia - dla chętnych i tych którzy powtarzają kurs

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (30)

1. Proseminarium licencjackie - grupa R. Pawlusińskiego

2. Ćwiczenia z geografii ludności i demografii - przesunięcie godziny pierwszych zajęć w dniu 18.X b.r.

3. zaproszenie na CLIMATHON 2017 - ENERGIA DLA KLIMATU

4. Statystyka - I rok licencjatu

5. Podstawy geografii człowieka - następny wykład 30 października br.

6. Met. badań geogr turyzmu wykład 17.10

7. Geografia ludności i demografia - ćwiczenia wg sal i grup

8. Globalne systemy finansowe i gospodarcze - wykład

9. Zmiany i zmienność klimatu - terminy zajęć

10. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

11. Zajęcia z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludnosci w dniu 18.10.17

12. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 17.10.2017

13. Ważne dla I roku geografii

14. Odwołanie zajęć i konsultacji

15. Zajęcia z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludnosci w dniu 11.10.17

16. Funkcjonowanie systemów przyrodniczych - ćwiczenia

17. Zajęcia z geografii kultury i religii

18. Nowy termin zajęć z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludności

19. Metody badania rzeźby

20. Podstawy ekonomiczne turystyki

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

2. j. angielski - zajęcia w piątki

Studia doktoranckie (4)

1. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

2. Salon Naukowy TD UJ

3. Spotkanie inauguracyjne - Doktoranci I roku

4. Wstępny harmonogram

Ogłoszenia o konsultacjach (14)

1. M. Pietrzak - wyjątkowo konsultacje 17.10 zamiast 18.10

2. Konsultacje - G. Micek

3. zmiana terminu konsultacji A. Bokwy w dniu 16.10.2017

4. zmiana terminu konsultacji A. Bokwy w dniu 16.10.2017

5. A. Kocaj konsultacje 17 i 18 października

6. K. Ostafin - konsultacje 16 X, 20 X

7. odwołane konsultacje_E_Gorczyca

8. Jacek Kozak - konsultacje 12 X

9. odwołanie

10. Konsultacje 11 października G. Micek

11. K. Rotter-Jarzębińska - nieobecność do 13.10.2017

12. Konsultacje 09.X - dr Anna Avdiushchenko

13. A. Michno - konsultacje

14. Konsultacje A. Bokwy w semestrze jesiennym 2017/2018

Inne (4)

1. KMTPNiS - zajęcia 17.10.2017

2. Konkurs stypendialny programu CEEPUS - wyjazdy w sem. letnim w roku akad. 2017/18 - aplikacje do 31 października 2017

3. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

4. Zaproszenie do udziału w projekcie dla studentów studiów I i II stopnia


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional