[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Aktualności

Wyróżnienie pracy magisterskiej mgr Łukasza Fiedenia w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich

Nasz absolwent (a obecnie doktorant) Łukasz Fiedeń uzyskał prestiżowe wyróżnienie. Jego praca magisterska pt. "Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4", wykonana pod kierunkiem dr Roberta Guzika w IGiGP UJ uzyskała wyróżnienie w kategorii "Gospodarka Przestrzenna" w Konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2017 roku. Informacje o wynikach konkursu dostępne są na stronie Towarzystwa Urbanistów Polskich:
http://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1647%3Arozstrzygnicie-ogolnopolskiego-konkursu-dyplomowego-edycja-2018&lang=pl

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-08-01

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional