[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Zaklady i pracownie, zespoly badawcze

Zbiory Kartograficzne

30-387 Kraków, ul Gronostajowa 7

http://www.geo.uj.edu.pl/zbiory.html

Kierownik:
dr Mateusz Troll

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-04-11

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional