[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikamgr Łukasz Fiedeń

Stanowisko: doktorant

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Phone +48/12-664-5296

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-10-12.

Konsultacje:
w październiku:
16.10 (wt) 11.15 – 12.00
23.10 (wt) 11.15 – 12.00
29.10 (pn) 17.15 – 18.00
w listopadzie we czwartki:
8: 10.45 – 11.45
15: 11.00 – 11.45
od 22: 11.30 – 12.30
pokój 3.16
w innych terminach – po uzgodnieniu mailowym

Zapraszam do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy: http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/oknmb/

 

Zainteresowania badawcze:
dostępność przestrzenna, funkcjonowanie i organizacja transportu zbiorowego, mobilność mieszkańców obszarów wiejskich, wpływ inwestycji drogowych na użytkowanie gruntów i jakość życia w skali lokalnej i regionalnej, zastosowania systemów informacji geograficznej w geografii człowieka, postrzeganie klęsk żywiołowych w społecznościach lokalnych, geografia polityczna.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional