[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

Zdjęcie pracowikamgr Łukasz Fiedeń

Stanowisko: doktorant

Zakład Rozwoju Regionalnego

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.16

Phone +48/12-664-5296

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-02-10.

Konsultacje:
Konsultacje:
czwartek 11.30-12.30
Inne terminy możliwe po uzgodnieniu mailowym.
Pokój 3.16.

 

Zainteresowania badawcze:
dostępność przestrzenna, funkcjonowanie i organizacja transportu zbiorowego, wpływ inwestycji drogowych
na użytkowanie gruntów i jakość życia w skali lokalnej i regionalnej, zastosowania systemów informacji geograficznej
w geografii człowieka, postrzeganie klęsk żywiołowych w społecznościach lokalnych, geografia polityczna.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-03-16

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional