[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Ewa Grabska

Stanowisko: doktorant

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

Projekt RS4FOR

 

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.20

Phone +48/12-664-5294

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-03-08.

Konsultacje:
Poniedziałek

13:00 - 14:30

pok. 3.20

 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-11

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional