[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pracownicy

dr inż. Natalia Kolecka

Stanowisko: asystent

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.41

Phone +48/12-664-5323

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2018-03-06.

Konsultacje:
Do końca marca 2018 konsultacje możliwe jedynie mailowo: natalia.kolecka@uj.edu.pl

 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-03-16

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional