[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

dr inż. Natalia Kolecka

Stanowisko: asystent

Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.41

Phone +48/12-664-5323

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2017-07-07.

Konsultacje:
W okresie wakacyjnym konsultacje po uzgodnieniu mailowym: nkolecke@gis.geo.uj.edu.pl
Będę nieobecna w dniach 15.07 - 15.08.

 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-08-07

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional