[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Pracownicy

mgr Mateusz Stolarczyk

Stanowisko: laborant, doktorant

Laboratoria IGiGP

Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 0.52

Phone +48/12-664-5443

KopertaMail

Dane zaktualizowano: 2016-10-10.

Konsultacje:
Konsultacje w semestrze zimowym 2016/2017 (pokój 0.40):

poniedziałki - 8:00-9:00
środy - 15:00-16:00

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-20

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional